Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Työkanava Oy -nimistä osakeyhtiötä koskevan lainsäädännön kumoamisesta

Akava pitää lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle valitettavana ehdotusta kumota Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annettu laki.

5.6.2024

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi Työkanava Oy -nimistä osakeyhtiötä koskevan lainsäädännön kumoamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Akava pitää valitettavana ehdotusta kumota Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annettu laki. Työkanava Oy:n toiminta on ollut hyvin vähän aikaa käynnissä, eikä sen tähden vielä vakiintunutta. Olisikin tärkeää tehdä selvitys siitä, mitä työllistymisen haasteita kyseisessä konseptissa on havaittu ja mitä toimia tarvitaan muutoksen aikaansaamiseksi. Mukaan olisi tärkeää ottaa myös asiakkaiden oma ääni. Jos Työkanava Oy:n toiminnan lakkauttaminen kuitenkin etenee, on ehdottoman tärkeää löytää muita keinoja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten työllistymisen ja yhteiskunnallisen osallisuuden tueksi.

Sahamies Miika
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 14.5.2024, VN/13371/2024
Lausunnon diaarinumero Dnro 060/62/2024
Lausunnon päiväys 5.6.2024
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta