Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lausunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriölle Akava kannattaa esitettyjä muutoksia ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n 1 ja 3 momentteihin jatkettavaksi 31.7.2022 saakka. Akava pitää erittäin tärkeänä, että väliaikainen muutos on kytketty yksiselitteisesti koronavirusepidemiaan.

5.5.2021

Luonnos hallituksen esitykseksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Akava ry lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

Lausunnon pääkohdat

  • Akava kannattaa esitettyjä muutoksia ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n 1 ja 3 momentteihin jatkettavaksi 31.7.2022 saakka.
  • On selkeästi mainittava, että kyseessä on määräaikainen säännös, jonka soveltamisedellytykset on kytketty yksiselitteisesti koronaviruspandemiaan.

Akava kannattaa lausunnolla olevia muutoksia ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52§:n 1 ja 3 momentteihin. Muutoksilla jatkettaisiin ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin tehdyn väliaikaisen muutoksen voimassaoloa 31.7.2022 saakka. Muutoksella on väljennetty säännöksiä ammattitaidon ja osaamisen osoittamisen eli näyttöjen toteuttamistavoista sekä osaamisen arvioinnista.

Akava pitää erittäin tärkeänä, että väliaikainen muutos on kytketty yksiselitteisesti koronavirusepidemiaan. Pääsääntönä tulee jatkossakin olla ammattitaidon ja osaamisen osoittaminen aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa työpaikoilla.

Akava ry

 

Sture Fjäder
puheenjohtaja

Pekka Piispanen
johtaja

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 27.4.2021/Dnro VN/11478/2021, VN/11478/2021-OKM-1
Lausunnon diaarinumero Dnro 069/62/2021
Lausunnon päiväys 5.5.2021
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta