Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n muuttamisesta

Akava kannattaa lausunnossaan oikeusministeriölle ehdotettua esitystä.

8.9.2023

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Ulosoton suojaosuus korotettiin takuueläkkeen tasolle vuoden 2023 ajaksi lailla ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.

Esityksen tavoitteena on huolehtia velallisten käyttöön jäävien tulojen riittävyydestä säätämällä suojaosuuteen pysyvä tasokorotus, joka olisi voimassa, kunnes asiasta toisin säädetään. Tasokorotus vastaisi vuonna 2023 voimassa olevaa korotusta.

Akava ry kannattaa ehdotettua esitystä.

Kannisto Miia
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 22.8.2023, VN/21468/2023
Lausunnon diaarinumero Dnro 077/62/2023
Lausunnon päiväys 5.9.2023
Laatija Miia Kannisto

Lue lisää aiheesta