Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Akava kannattaa oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa ehdotettua muutosta, jonka tavoitteena on korottaa ulosoton suojaosuus takuueläkkeen tasolle vuoden 2023 ajaksi.

7.10.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Akava ry kannattaa ehdotettua muutosta, jonka tavoitteena on korottaa ulosoton suojaosuus takuueläkkeen tasolle vuoden 2023 ajaksi.

Kannisto Miia
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 21.9.2022, VN/23944/2022
Lausunnon diaarinumero Dnro 138/62/2022
Lausunnon päiväys 30.9.2022
Laatija Miia Kannisto

Lue lisää aiheesta