Akavan Erityisalat: Hallitusohjelma lupaa hyvää kulttuurille ja tasa-arvolle

Akavan Erityisalat on tyytyväinen mm. hallitusohjelman kulttuuria, kansalaisjärjestöjä, hyvää hallintoa, kielellisiä oikeuksia ja tasa-arvoa koskeviin kirjauksiin. Myös itsensätyöllistäjien ja työttömien asemaan on luvassa parannuksia.

4.6.2019

Akavan Erityisalat kiittää tuoreen hallitusohjelman kulttuurikirjauksia.

– Tulkitsemme Rinteen hallituksen ohjelmaa niin, että kulttuurin toimintaedellytyksiä halutaan nyt vahvistaa. Kulttuurin valtionosuuksien tasosta, toiminta-avustuksista ja kansallisten laitosten määrärahoista luvataan huolehtia, mikä on hieno asia, sanoo Akavan Erityisalojen toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki.

– Ohjelmaan on kirjattu ajamamme tavoite nostaa kulttuurin ja taiteen määrärahojen osuus valtion budjetissa yhteen prosenttiin. Tavoite on kirjattu saavutettavaksi ”pitkällä aikavälillä asteittain”. Toivomme tämän tarkoittavan, että kulttuuriprosenttitavoite saavutetaan alkavalla hallituskaudella.

– Hallitus lupaa turvata Veikkauksen edunsaajien määrärahat. Arvostamme selkeää kirjausta siitä, että tulevalla hallituskaudella arpajaislain vaikutuksen vuoksi mahdollisesti vähenevät kulttuurin, liikunnan ja nuorisotoiminnan määrärahat kompensoidaan. On hyvä, että näiden yleishyödyllisten toimintojen rahoitusta siirretään asteittain budjettipainotteiseksi.

– Kirjaston saavutettavuudesta luvataan huolehtia, mikä vastaa edustamiemme kirjastonhoitajien huoleen. Hyvä, että myös kokoelmien monimuotoisuuden ja esimerkiksi vähälevikkisen laatukirjallisuuden merkitys nostetaan esille.

– On myös erinomaista että kulttuurin hyvinvointivaikutusten lisäämiseksi vahvistetaan eri hallinnonalojen yhteistyötä. Myös kulttuuritoimialan työllistävä ja matkailua edistävä merkitys huomataan kiitettävästi.

Lupaavia kirjauksia työn murrokseen

– Hallitus näyttää ottaneen vakavasti työn murroksen. Viimein luvataan selvittää lainsäädännön muutostarpeet itsensätyöllistäjien, jakamis- ja alustalouden ja osuuskuntien näkökulmasta. Hienoa, että yhdistelmävakuutuksen kehittämistä jatketaan osana sosiaaliturvan uudistamista, Luomanmäki sanoo.

– Jäsenillemme on tärkeää, että myös pätkätöissä ja nollatuntisopimuksella työskentelevien asemaa parannetaan.

– Yrittäjyysstrategiassa on jäsenillemme lupaavalta vaikuttavat avaukset luovien alojen palvelukokonaisuudesta ja kansallisesta matkailun ohjelmasta.

Kielelliset oikeudet ja hallinto hyvin esillä

Akavan Eritysalat kiittää hallitusohjelman osallisuutta vahvistavia toimia, mm. hallinnonalat ylittävää demokratiaohjelmaa, jossa nostetaan esille kansalaisjärjestöjenkin merkitystä.

– Hallitusohjelmassa tunnistetaan hallinnon avoimuuden ja selkeän hallintokielen merkitys hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Nämä ovat jäsenistöllemme ensiarvoisen tärkeitä kirjauksia, Luomanmäki sanoo.

– Kansalliskielistrategian laatiminen on erittäin kannatettava hanke, mikäli sillä turvataan tavoitteen mukaisesti kaikkien oikeus saada palvelua kansalliskielillä. Hyvä myös, että laaditaan kielipoliittinen ohjelma, jossa huomioidaan muut Suomessa puhutut kielet mukaan lukien viittomakielet.

– Hienoa, että hallitus arvostaa hyvää julkista hallintoa ja haluaa kehittää sitä yhä kansalaislähtöisempään suuntaan. On pidettävä huolta, että tähän kehittämistyöhön otetaan alusta lähtien henkilöstö mukaan, Luomanmäki muistuttaa.

Aktiivimallin purku hyvä asia

Akavan Erityisalat pitää hyvänä, että hallitus on purkamassa kiistellyn aktiivimallin ja panostamassa henkilökohtaisiin työllisyyspalveluihin, jotka ottavat huomioon kaiken ikäiset, myös ikääntyvät.

– Pidämme hyvänä myös sitä, että työllisyystoimia pohditaan nyt todenteolla kolmikantaisesti ja että myös Suomen Yrittäjät on mukana pohdinnassa. Työllisyystavoitteeseen sitoutuminen edellyttää toimivaa ja tulevaisuutta rakentavaa yhteistyötä, Luomanmäki sanoo.

– Tärkeä tavoitekirjaus hallitusohjelmassa on, että syntyvät työpaikat ovat laadukkaita ja toimeentulon turvaavia.

Tasa-arvotavoitteet ensiarvoisia

Akavan Erityisalat toivoo, että hallitusohjelman hyvät tasa-arvokirjaukset todella tuottavat tulosta ja Suomi nousee tasa-arvon kärkimaaksi.

– Palkka-tasa-arvon toteutuminen on pitkän aikavälin tavoitteitamme. Kannatamme samapalkkaisuusohjelman aiempaa napakampaa jatkamista ja palkka-avoimuutta, jota hallitusohjelmassa nyt aiotaan lisätä lainsäädännön keinoin.

– Raskaussyrjinnän ehkäisy ja perhevapaalta palaavien työsuhdeturvan parantaminen on naisvaltaiselle jäsenistöllemme ensiarvoisen tärkeitä tavoitteita.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki, Akavan Erityisalat, puh. 040 700 7800

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 3.6.2019 klo 15:40:48

Lue lisää aiheesta