Akava on tyytyväinen yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksen etenemiseen

Akava on tyytyväinen, että lausuntokierroksen perusteella täsmennetty yhdenvertaisuuslaki etenee eduskuntaan. Hallituksen esitys sisältää useita vähemmistöjen asemaa parantavia ehdotuksia. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivaltaa laajennetaan työelämän yksittäistapauksiin, mikä on ollut yksi Akavan keskeisistä tavoitteista lain valmistelun ajan.

20.9.2022

– Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksen keskeisin tavoite on ollut vähentää työelämässä tapahtuvaa syrjintää ja parantaa yksilön oikeussuojaa. Olemme tyytyväisiä, että hallitus on kuunnellut useiden keskeisten sidosryhmien viestin ja tehnyt lausuntokierroksen perusteella lakiluonnokseen korjauksia, joilla aidosti parannetaan monien vähemmistöihin kuuluvien ihmisten asemaa, sanoo Akavan johtava asiantuntija Miika Sahamies.

Ehdotettujen uudistusten toteuduttua yhdenvertaisuusvaltuutetulla olisi toimivalta valvoa yhdenvertaisuuslain noudattamista myös työelämässä. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta voisi suosittaa hyvityksen maksamista syrjinnän tai vastatoimien kohteeksi joutuneelle.

– Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivallan laajentaminen työelämän yksittäistapauksiin on ollut Akavan keskeinen tavoite lain valmistelun ajan. Tutkimusten mukaan vähemmistöryhmiin, kuten etniset vähemmistöt, ikääntyneet, vammaiset, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, kuuluvat henkilöt kokevat työelämässä ja työelämään pääsyssä paljon yhdenvertaisuuslain kieltämää syrjintää. Vain pieni osa syrjinnästä on tullut asiasta vastaavan viranomaisen eli aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueiden tutkittavaksi. Uudistuksessa tehdyillä muutoksilla syrjintään voidaan puuttua tehokkaammin ja hakea lautakunnan avulla hyvitystä syrjinnän uhrille, Sahamies lisää.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan lisäksi, että työnantajan yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitetta koskevaa sääntelyä selkeytetään. Työpaikan yhdenvertaisuussuunnitelman tulisi sisältää myös yhdenvertaisuuden arvioinnin johtopäätökset.

– Yhdenvertaisuussuunnittelun vahvistaminen työpaikoilla on keskeinen keino parantaa työpaikkojen yhdenvertaisuustilannetta. Suunnitteluvelvoitteen soveltamisalaa tulee laskea eduskuntakäsittelyssä vähintään 20 henkilöä työllistäviin yrityksiin. Näin kirjaus on yhdenmukainen uudistetun yhteistoimintalain velvoitteiden kanssa. Sen sijaan velvoite edistää yhdenvertaisuutta koskee jo nykyisinkin kaikenkokoisia yrityksiä. On erinomaista, että tämän velvoitteen valvontaa vahvistetaan, Sahamies sanoo.

Tutustu oikeusministeriön sivustolla oleviin tarkempiin tietoihin yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksen etenemisestä: https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM013:00/2021

Yhteyshenkilöt

johtava asiantuntija Miika Sahamies
Puh. +358505305366