Työnhakija, laadi tehtävään räätälöity hakemus ja selkeä CV

Työhakemus ja CV. Näillä kahdella lähdetään liikkeelle, kun haetaan uutta työpaikkaa. Millainen on hyvä työhakemus? Entä miten rakennetaan vaikuttava CV eli ansioluettelo? Näin vastaavat he, jotka palkkaavat korkeakoulutettuja asiantuntijoita töihin.

21.1.2022

Mieti kysymykset jos soitat kysyäksesi lisätietoja

Outi Ruohola, henkilöstöjohtaja, asianajotoimisto Castren & Snellman

Hakemuksen olisi hyvä olla räätälöity siihen työhön, johon hakee. Samaa hakemusta ei kannata monistaa kahteenkymmeneen hakuun tehtävästä riippumatta. Jos hakemus kohdistuu työpaikkailmoitukseen, siinä esitettyihin odotuksiin on hyvä vastata mahdollisimman konkreettisesti.

Jos hakijana haluaa kysyä lisätietoja tehtävästä, kannattaa miettiä konkreettiset kysymykset, eikä vain soittaa esitelläkseen itsensä puhelimitse.

CV:n on hyvä olla selkeä. Mitä selkeämpi, sitä parempi. Valmiista pohjista saa apua. Hakemuskirje toimii saatteena, jossa nostetaan cv:stä esille haettavassa tehtävässä olennaiset  asiat. Myös CV pitää räätälöidä haettuun tehtävään. Siinä kannattaa nostaa tärkeysjärjestyksessä esille sellaiset taidot ja työkokemus, jotka haettavassa tehtävässä koetaan tärkeäksi.

Jos mahdollista, olisi hyvä saada apua tekstin viimeistelyyn ja joku muu voisi lukea hakemuksen ja CV:n. Hän todennäköisesti huomaa kohdat, joissa ilmaisua voisi korjata. Jos hakemusmateriaaleissa on kirjoitusvirheitä tai epäloogisuutta, se kyllä kiinnittää huomiota.

Olen ollut yli kaksikymmentä vuotta esihenkilönä rekrytoimassa. Tuona aikana hakemukset ja CV:t ovat parantuneet paljon. Liitot ja opiskelupaikat tarjoavat tässä hyvää koulutusta, ja verkosta löytyvät pohjat ja esimerkit auttavat visuaalisessa viimeistelyssä.

Kuvassa Outi Ruohola

Henkilöstöjohtaja Outi Ruohola asianajotoimisto Castren & Snellmanista katsoo, että hakemusten ja ansioluetteloiden taso on kehittynyt paljon.

 

Arvioi soveltuvuuttasi, tunnista aukot osaamisessasi

Elisa Karumo, ABB, Talent Partner

Olisi hyvä, jos hakemuksessa arvioitaisiin omaa soveltuvuutta ja ilmaistaisiin vahvuudet. Se olisi hyvä tehdä rohkeasti niin, että vahvuuksien ohella olisi tunnistettu rehellisesti myös mahdollisia aukkoja osaamisessa ja arvioitu niiden merkitystä. Se lisää uskottavuutta. Valmis analyysi helpottaa rekrytoijan ja esimiehen työtä.

Riippuu lukijasta, miten tärkeää on, että hakemus on selvästi juuri kyseiseen hakuun. Jos hakukirje on geneerinen, se saattaa ärsyttää. Jollekin se voi olla stopperi, minulle ei olisi.

Hyvä hakukirje ja CV ovat ennakoivia. Niissä on mietitty etukäteen, mitä lukija saattaa jäädä arpomaan. Aikaisempia työsuhteita, sijaisuuksia ja määräaikaisuuksia olisi hyvä avata. Jos asuu kaukana työpaikasta, olisi hyvä kertoa, miten näkee työmatkat vai onko muuttamassa.

CV:ssä on tärkeintä, että ulkopuoliselle lukijalle tulee selkeä kuva osaamisesta. Aiemmasta työkokemuksesta pitäisi kertoa työn taso, laajuus ja konteksti sekä tuotteet ja asiakkaat. Jos on ollut esimerkiksi suunnittelija, on hyvä mainita, mitä on suunnitellut ja arvioida, onko se ollut relevanttia. Hyvä CV on enintään kaksi sivua, muoto on geneerinen. Liiallinen visuaalisuus voi hankaloittaa lukemista. Hakukirje on enintään yhden sivun mittainen.

CV:t ja hakukirjeet osataan nykyään aika hyvin. Joskus oletetaan liikaa, mitä lukija ymmärtää ja käytetään esimerkiksi liikaa lyhenteitä, joita ulkopuolinen ei ymmärrä.

Kuvassa Elisa Karumo

Elisa Karumo työskentelee ABB:llä Talent Partnerina. Hän korostaa, että CV:ssä on tärkeintä tuoda selkeä kuva osaamisesta.

  

Pidän siitä, että hakemukseen on lisätty henkilöstä kuva

Mika Roine, Nordea, Senior Recruiter

Kannattaa lähettää sekä CV että hakemus, vaikka niitä molempia ei edellytetä ilmoituksessa. CV:n tulisi olla helppolukuinen ja sisältää kaikki olennaiset tiedot, mutta sen ei kuitenkaan pidä olla liian pitkä. On hyvä huomata, että rekrytoiva esihenkilö saattaa lukea satoja hakemuksia ja ansioluetteloita.

Vapaamuotoisemmasta hakemuksesta olisi hyvä käydä ilmi, miksi hakee kyseiseen tehtävään ja mikä siinä kiinnostaa. Taustastaan voi kertoa laajemmin ja persoonaakin olisi hyvä tuoda esiin. Kun hakemuksia lukee, yleensä saa kuvan hakijasta niiden pohjalta ja usein se on aivan oikea kuva.

Itse pidän siitä, jos hakemuksessa on henkilön kuva, kun minulla on visuaalinen muisti.

Hakemuksen tulisi olla sopiva haettuun tehtävään. Jos se on liian persoonallinen tehtävään nähden, se voi olla ylilyönti ja kääntyä hakijaa vastaan. Joskus hakemukset taas ovat niin yleisiä, että ne kävisivät mihin tehtävään tahansa. Kun on paljon hakijoita, sellaiset hakemukset eivät nouse esille joukosta. Kannattaa yksilöidä hakemus avoinna olevaan tehtävään sopivaksi.

Kuvassa Mika Roine

Nordealla työskentelevä HR-asiantuntija Mika Roine arvostaa sitä, että CV:ssä on mukana hakijan kuva.

 

Ensimmäinen kappale ratkaisee

Ilona Castrén, Talent Acquisition Manager, K-ryhmä

Työhakemuksessa alku on tärkeintä. Ensimmäisellä kappaleella pitää saada lukijan kiinnostus herätettyä. Jokainen miettii, mitä pitää kertoa omasta osaamisesta sekä perusteluista, miksi juuri minä olisin paras tähän tehtävään.

Olen ollut K-ryhmässä töissä vasta kuukauden, joten työnhaku on vielä tuoreessa muistissa. Tulostin työpaikan ilmoitustekstin ja varmistin, että olen vastannut kaikkeen, mitä ilmoituksessa pyydettiin.

Ei ole mitään, mitä työhakemuksessa ei ehdottomasti saisi sanoa. Yleiset käyttäytymissäännöt pätevät myös työhakemuksiin, niissä ei saa olla loukkaava ja syrjivä. Kielioppivirheitä ei saisi olla, mutta ei se maailmaa kaada, jos pilkku puuttuu. Ei siitä jää rannalle.

Hakemuksessa on usein mainittu, että voi kysyä lisätietoja. Kun soittaa, pitää olla mietityt ja hyvät kysymykset. Joskus käy niin, että joillakin soittajilla ei olekaan kysyttävää.

CV on selkeästi rakennettu ja siisti, siinä on kuvattuna haetun tehtävän kannalta oleelliset asiat koulutustaustasta ja työhistoriasta. Mukaan ei kannata luetella 30 vuoden takaisia kesätyöpaikkoja.

Työhakemustenkin teko osataan nykyään. On hienoa, kun hakemus on aidosti mietitty haettavaa tehtävää varten.

Kuvassa Ilona Castren

Ilona Castrén toimii HR-tehtävissä K-ryhmässä. On hienoa, kun hakemus on aidosti mietitty haettavaa tehtävää varten, hän toteaa.

 

Teksti Anssi Koskinen

Kuvat Ida Pimenoff (kuvituskuva), Veikko Kähkönen (Outi Ruohola)

Lue lisää aiheesta