Pienyrittäjien luottamus omaan talouteen vakaata

Suomalaisen pienyrittäjän taloudellinen mielenrauha on säilynyt kohtuullisen vakaana ja heillä on myös uskoa tulevaan. Kolmannes pienyrittäjistä on kuitenkin viikoittain huolissaan taloudellisesta tilanteestaan. Akavalaiset yrittäjät ovat optimistisempia, kertoo Danske Bankin selvitys yrittäjän taloudellisesta mielenrauhasta.

9.10.2020

Kolmannen kerran toteutettu Danske Bankin tutkimus yrittäjän taloudellisesta mielenrauhasta kertoo, että koronaviruksen värittämä alkuvuosi näkyy suomalaisten pienyritysten luvuissa.

Yli puolet pienyrittäjistä sanoo koronapandemian vähentäneen yrityksen liikevaihtoa. Vaikka liikevaihto pienenikin monella, vain osa yrittäjistä päätyi keskeyttämään väliaikaisesti toiminnan. Joka seitsemäs kyselyyn vastanneista laittoi väliaikaisesti lapun luukulle. Joka yhdeksäs kertoo supistaneensa yrityksensä aukioloaikoja.

Akavan yrittäjille erikseen toteutettu selvitys kertoo, että liiketoimintansa katkolle laittoi reilut 19 prosenttia sekä yksinyrittäjistä että 1–3 henkilöä työllistävistä.

Yrittäjien luottamus taloudelliseen tilanteeseensa jopa noussut

Yrittäjien luottamus omaan taloudelliseen tilanteeseen ei ole koronapandemian takia laskenut, vaan jopa hieman noussut viime vuodesta: nyt joka neljäs yrittäjä kertoi luottavansa taloudelliseen tilanteeseensa suuressa tai erittäin suuressa määrin. Kun asiaa tiedusteltiin akavalaisilta pienyrittäjiltä, luottamuksen määrä oli vielä korkeampaa: vastausten mukaan noin 60 prosenttia yksinyrittäjistä luottaa taloudelliseen tilanteeseensa suuressa tai erittäin suuressa määrin ja noin 68 prosenttia 1–3 työntekijää työllistävistä yrittäjistä.

Omasta taloudellisesta tilanteestaan ja rahan riittävyydestä on huolissaan viikoittain lähes joka kolmas yrittäjä ja kuukausittain lähes puolet. Silti pankin tai muiden rahoittajien tarjoamiin joustoihin tai helpotuksiin on turvautunut vain noin joka viides yrittäjä. Lisärahoitusta pankilta tai muilta rahoittajilta on hakenut joka kahdeksas vastanneista. Akavalaiset yrittäjät ilmoittivat tuntevat huolta taloudesta huomattavasti vähäisemmin: viikko- ja kuukausitasolla huolehtijoita oli vain murto-osa vastanneista.

– Tutkimukseen vastanneista yrittäjistä noin 80 prosenttia on selvinnyt haasteellisesta ajasta omilla järjestelyillään. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yrittäjät ovat joko tinkineet omasta palkastaan tai pyrkineet karsimaan yrityksen kiinteistä kuluista. Lisäksi kuluja on karsittu henkilöstön lomautuksilla ja muilla järjestelyillä, vaikka monelle yrittäjälle juuri henkilöstöä koskevat leikkaukset ovat niitä vaikeimpia vaihtoehtoja, sanoo Tuomas Aho, Danske Bankin pienyrityksistä vastaava johtaja.

– Samoja asioita nousi esiin myös akavalaisten pienyrittäjien keskuudessa. Lisäksi avoimissa vastauksissa mainittiin tehdyiksi toimenpiteiksi muun muassa puskurirahaston käyttö ja palveluiden kehittäminen. Esiin nousi myös toinen puoli kolikosta, eli omien asiakkaiden kohdalla, jotka ovat saaneet kovimman kolauksen, on joustettu laskuttamisen siirtämisellä, Aho jatkaa.

Poikkeustilanne saanut joka kahdeksannen yrittäjän kehittämään uutta

Vaikka ajat ovat haastavat, ilmassa on myös optimismia, sillä osalle yrittäjistä uusi markkinatilanne ja muuttuneet kuluttajakäytänteet ovat tarjonneet myös mahdollisuuksia. Tutkimuksessa ilmeni, että muuttunut tilanne on antanut kimmokkeen uuden tuotteen tai palvelun syntyyn vastanneista joka kahdeksannelle yrittäjälle. Pieni osa, eli 6 prosenttia yrittäjistä kertoo, että yrityksen liikevaihto on korona-aikana jopa kasvanut.

– Yrittäjien optimismi näkyy meillä nyt uusien rahoitushankkeiden kysynnän kasvussa, niiden määrä palannut normaalille tasolle. Myös uusia, perustettavia yrityksiä ja niiden rahoituskierroksia on ilahduttavan paljon, Aho sanoo.

Tietoa tutkimuksista

  • Danske Bankin Yrittäjän taloudellinen mielenrauha -tutkimus tehtiin nyt kolmannen kerran ja siihen vastasi 278 yksityisyrittäjää. Kysely tehtiin elokuussa 2020, menetelmänä oli internet-kysely. Tutkimuksen toteutti YouGov.
  • Akavan yrittäjien kysely toteutettiin ensimmäistä kertaa ja siihen vastasi yhteensä 174 yrittäjää. Heistä 145 on pienyrittäjiä, joista 107 on yksinyrittäjiä ja 38 yrittäjä työllistää 1–3 henkilöä. Kyselyssä hyödynnettiin samoja kysymyksiä kuin yrittäjän taloudellinen mielenrauha -tutkimuksessa. Kyselyn toteuttivat Akava, AKY – Akavalaiset yrittäjät ry ja Danske Bank elokuussa 2020.
  • Yrittäjien luottamus omaan taloudelliseen tilanteeseensa on hieman noussut viime vuodesta ja palannut vuoden 2018 tasolle. Nyt joka neljäs (26 prosenttia) luottaa omaan taloudelliseen tilanteeseensa suuressa tai erittäin suuressa määrin, kun vuonna 2019 osuus oli viidennes (20 prosenttia).

Lisätietoa selvityksestä

Danske Bankin artikkeli 15.9.2020: Joka kolmas suomalainen pienyrittäjä on viikottain huolissaan taloudellisesta tilanteestaan

 

Lue lisää aiheesta