Teimme yhteisesti isoja päätöksiä – jatketaan yhdessä vastuullista toimintaa

Suomi elää nyt poikkeusoloissa. Koronavirus on aiheuttanut erittäin nopeasti niin suuren vaaran maallemme, että olemme joutuneet etsimään ja ottamaan käyttöön poikkeukselliset keinot. Meidän on keskityttävä kaikin mahdollisin keinoin työllisyyden, toimeentulon, yritysten toimintakyvyn ja talouden vahvistamiseen.

20.3.2020

Kulunut viikko on ollut täysin poikkeuksellinen.

Maan hallitus pyysi maanantaina työmarkkinakeskusjärjestöjen ehdotuksia koronaviruksen aiheuttamaan kriisiin.

Keskusjärjestöt saavuttivat hyvin tiiviiden neuvottelujen jälkeen yksimielisyyden esityksestä valtioneuvostolle lukuisista toimista, joilla työmarkkinoiden toimintaa, työntekijöiden toimeentuloa ja yritysten toimintaedellytyksiä voidaan turvata.

Eilen illalla valtioneuvosto teki omat linjauksensa, kertoi ne tänään aamupäivällä ja seuraavaksi paketti etenee eduskunnan hyväksyttäväksi. Kiitän valtioneuvostoa erittäin hyvästä yhteistyöstä. Tehtyjen vaikeiden ratkaisujen taustana on, että meille palkansaajille koituu vaikeuksia siitä, että yritykset kärsivät pandemian seurauksista. Vastaavasti yrityksille tulee vaikeuksia siitä, että palkansaajien ostovoima heikkenee ja ihmisten taloudellinen tilanne kriisiytyy.

Työmarkkinajärjestöjen toimintaa on moitittu hitaaksi viime vuosikymmenten aikana. Kannoimme osaltamme vastuuta ratkaisujen löytämiseksi niin nopeasti kuin se käytännössä on mahdollista.

Meillä Suomessa käytössä olevalla keskitetyllä työmarkkinoiden neuvottelujärjestelmällä pystytään luomaan ratkaisuja, jotka vaikuttavat laajasti ja joissa voidaan hyvin kattavasti huomioida sekä työntekijöiden ja työnantajien etu – koko yhteiskunnan hyväksi. Tästä työmarkkinajärjestelmästä kannattaa pitää huolta. Se pystyy tuottamaan vakauttavia ratkaisuja vaikeissakin yhteiskunnallisissa tilanteissa.

Työehtosopimuskentässä muutokset tehdään nopealla aikataululla lisäpöytäkirjalla ja muitten osalta määräaikaisella lainsäädännöllä. Yksinyrittäjien aseman helpottamiseksi on työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteilla yksinyrittäjien tukipaketti. Akava tekee omat esitykset tästä maanantaina.

Tässä kriisissä on näyttänyt, että sekä tasavallan presidentti että valtioneuvosto ovat halunneet korostaa yhdessä selviämistä. Näen tilanteen niin, että jatkossakin pidämme huolta toisistamme, jotta voimme selviytyä eteenpäin, turvata toimeentulomme ja luoda yrityksille mahdollisuudet toimia ja kasvaa. Nyt on aika kantaa yhteiskuntavastuuta poikkeuksellisen laajasti ja vetoan kaikkiin kansalaisiin ja yrityksiin, että tämä toteutuu.

Vaikka olemme saaneet monia päätöksiä ja toimia aikaan, tilanne ei ole kuitenkaan millään tavalla vielä ohi. Työtä tehdään täysin poikkeuksellisissa oloissa myös tulevina viikkoina ja kuukausina. Erityisesti monet yhteiskunnan toiminnalle tärkeät ammattiryhmät venyvät työssään äärirajoille. Lääkärit, terveydenhuollon ammattilaiset, poliisit, opettajat, varhaiskasvattajat, puolustusvoimien palveluksessa olevat henkilöt ja monet muut jatkavat työtään poikkeusoloissa ja niiden vaatimalla tavalla.

Yrityksissä työtä tekevät ja pienyrittäjät kokevat vaikeita aikoja. Teemme jatkuvasti työtä, jotta löydämme tarvittavat toimenpiteet teidän työnne turvaamiseksi.

Akavan ja muiden palkansaajakeskusjärjestöjen liitot tarjoavat jäsenille tukea ja turvaa. Liittojen ammattilaiset palvelevat ja neuvovat, kun eteen tulee kysymyksiä tai ongelmia.

Toivotan kaikille jaksamista meitä kaikkia koskettavassa poikkeustilanteessa. Yhdessä tästä selvitään.

 

Sture Fjäder

Akavan puheenjohtaja

Lue lisää aiheesta