#COP24: Mistä Katowicessa neuvotellaan?

YK:n ilmastokokouksessa Katowicessa yritetään saada useampia eri neuvotteluja eteenpäin. Tärkeimpinä näistä Pariisin sopimuksen läpinäkyvyyskehikko ja viisivuotisarvioinnit. Pariisin sopimuksen rakenne on sellainen, että sen todellinen toimeenpano edellyttää, että lukuisten asioiden toimeenpanosta sovitaan.

7.12.2018

Kokouksessa on jo saavutettu sopu eilen illalla yhdestä Suomellekin merkittävästä asiasta, eli alkuperäiskansoja ja paikallisyhteisöjä koskevasta alustasta. Sen puitteissa sovittiin, että perustetaan alkuperäiskansoja varten hallintoelin, jonka tehtävänä on luoda toimintasuunnitelma siitä, miten näitä kansoja tuetaan ilmastotoimissa. Alusta koskee Euroopassa erityisesti saamelaisia.

Katowicen kokouksessa neuvottelujen suurin kysymys koskee läpinäkyvyyskehikkoa, joka luo puitteet sopimuksen mukaan tehtyjen toimenpiteiden arviointiin. Pariisin sopimukseen kirjattiin, että kehikkoon on sisäänrakennettuna joustavuus, joka ottaa huomioon maiden väliset erot kyvyissä tehdä ja arvioida omia kansallisia päästövähennystoimenpiteitään.

Suomen valtuuskunnan pääneuvottelija Outi Honkatukia johtaa toista tärkeää neuvottelukohdetta, eli viisivuotisarviointien prosessista sopimista. Tätä kutsutaan myös ambitiomekanismiksi eli kunnianhimon tason nostamisen mekanismiksi, jonka puitteissa päästötavoitteita on tarkoitus kirittää.

Huomenna lauantaina on viimeinen hetki virkamiestasolla saada tekstit sääntökirjan osalta eteenpäin. Sen jälkeen alkavat korkean tason poliittiset neuvottelut. Ensi viikko näyttää, saadaanko näistä kuumista kysymyksistä Katowicen sääntökirja aikaan.

Vastaava lakimies Vesa Vuorenkoski osallistuu palkansaajakeskusjärjestöjen edustajana ilmastokokoukseen.

Lisätietoja:

Lue lisää aiheesta