Suomi palautettava innovaatioiden ja teknologian huippumaaksi

Tulevien eduskuntavaalien kampanjoinnissa on keskusteltu talouskasvun perusteista. Tiedämme, että hyvinvointiyhteiskunta palveluineen edellyttää talouskasvua. Hyvinvointipalvelujen tuottaminen ja elintason parantaminen eivät onnistu ilman, että kasvatamme työntekijöiden määrää ja kehitämme teknologiaa. Suomi ei menesty tulevaisuudessa, jos emme onnistu luomaan tai ottamaan työelämässä käyttöön uusia innovaatioita.

11.2.2019

Akavan mielestä Suomen pitää nousta jälleen innovaatioiden kärkimaiden joukkoon. Kymmenen viime vuoden aikana olemme pudonneet johtavien maiden joukosta teknologisessa kehityksessä. Innovaatiotoimintaan käytetään tällä hetkellä 2,7 prosenttia bruttokansantuotteesta, kun vielä vuosikymmen sitten investoimme jopa neljä prosenttia. Suurin osa Suomessa tehdyistä panostuksista innovaatiotoimintaan tulee yrityksiltä ja suuntautuu teknologian kehitykseen. Meidän on oltava tulevaisuudessa parempia innovaatiotoimintaan kannustamisessa, sillä ilman uusien teknologioiden hyödyntämistä suomalaiset yritykset eivät menesty kansainvälisessä kilpailussa.

Yhteiskunta ja työelämä muuttuvat teknologian kehityksen mukana. Ennen mobiililaitteita ja internetiä maailma oli aivan toisenlainen. Työelämä on joustavampaa, kun työ ja vapaa-aika lomittuvat toisiinsa entistä enemmän, halusimme sitä tai emme. Se, miten itse suhtaudumme muutokseen määrittää sen, voimmeko hallita muuttuvaa työelämää.

Talven aikana olemme kuunnelleet jäsentemme näkemyksiä teknologian merkityksestä ja teknologisen muutoksen vaikutuksesta työelämään. Onnistuaksemme yhteiskunnallisessa viestinnässä tänä vaalikeväänä meidän on ymmärrettävä muutosta entistäkin paremmin. Teemme Akavassa töitä innovaatiopolitiikan ja teknologisen kehityksen edistämiseksi sekä viestimme näistä asioista puolueille. Tavoitteemme on, että seuraavaan hallitusohjelmaan sisällytetään toimet innovaatioiden ja teknologisen kehityksen edistämiseksi sekä teknologian muutokseen varautumiseksi.

Lisätietoja:

Sture Fjäder

puheenjohtaja

+358400609717

Lue lisää aiheesta