Akavan lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi tutkimus- ja innovaationeuvostosta

Lausunnossaan valtioneuvoston kanslialle Akava pitää tutkimus- ja innovaationeuvoston tehtävien laajentamista ja vakituisen sihteeristön perustamista perusteltuna.

27.9.2023

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi tutkimus- ja innovaationeuvostosta

Lausunnonantajan lausunto

Akava ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto.

Akava pitää neuvoston tehtävien laajentamista ja vakituisen sihteeristön perustamista perusteltuna.

Jatkossa neuvoston muut kuin ministerijäsenet esittelee valtioneuvostolle valtioneuvoston kanslia opetus- ja kulttuuriministeriön sijasta. Voitanee olettaa, että tämä ei muuta neuvoston jäsenten valintaprosessia epätarkoituksenmukaiseen suuntaan. Tärkeää on tunnistaa se, että tiedeyhteisön jäsenet edustavat tutkijakuntaa laajasti ja monipuolisesti kollektiivina, ei vain yksittäisinä tutkijoina. Esimerkiksi korkeakoulujen olisi hyvä olla edustettuna rehtorineuvostojen kautta. Akava korostaa, että mahdollisten ulkopuolisten asiantuntijoiden käytön tulee olla huolella harkittua ja asiantuntijoiden on koostuttava kattavasti koko TKI-kentän toimijoista ja myös korkeakoulujen henkilöstön tulee olla mukana valmistelutyössä.

T&K-rahoituslain sekä monivuotisen T&K-rahoituksen suunnitelman toimeenpanon seurannan sekä tutkimus- ja kehittämisrahoituksen kohdentamisen ehdotusten laatimisen osalta neuvostossa on nojauduttava tutkittuun tietoon sekä laaja-alaiseen vaikuttavuuden seurantaan. Näin turvataan pitkäjänteinen ja vaikuttava TKI-toiminnan rahoitus ja toiminnan kehittäminen, joka tukee kestävää kasvua yli hallituskausien.

Rekilä Piia
Akava ry

 

 

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 22.8.2023, VN/24309/2023
Lausunnon diaarinumero Dnro 076/62/2023
Lausunnon päiväys 12.9.2023
Laatija Piia Rekilä

Lue lisää aiheesta