Yrittäjä, huolehdi jaksamisestasi

Tänään on yrittäjän päivä. Onkin sopiva hetki pysähtyä hetkeksi miettimään, mikä tukee yrittäjää työssään.

5.9.2018

Työhyvinvointi tuottaa tulosta. Yrittäjälle oman työterveyshuollon järjestäminen on vapaaehtoista. Yrittäjä tekee työtään usein suurella motivaatiolla tunteihin katsomatta. Oma jaksaminen saattaa unohtua ja uupumus yllättää.

Toisinaan huoli rahasta saattaa olla esteenä työhyvinvoinnista huolehtimiselle, kun oma ja perheen toimeentulo on yrittäjyyden ja tehdyn työn määrän varassa. Etenkin yrityksen alkuvaiheissa yrittäjän taloudelliset resurssit ovat niukat, jolloin oman työhyvinvoinnin edistäminen ei ole etusijalla. Pidemmällä aikavälillä työkyvyn edistämiseen ja jaksamiseen panostaminen kuitenkin tuottaa tulosta.

Merkittävä osa yrittäjistä ja etenkin yksinyrittäjistä ei ole järjestänyt omaa työterveyshuoltoaan, vaikka Kela korvaakin kustannuksista 50–60 prosenttia tietyin rajoituksin. Työterveyslaitoksen mukaan yrittäjistä vain noin 15 prosenttia on työterveyshuollon piirissä. Työnantajana toimivista yrittäjistä kaksi kolmasosaa on järjestänyt oman työterveyshuoltonsa.

Tuoreimmat Kelan tilastot tästä aiheesta julkaistiin kesäkuussa 2018. Niiden mukaan vuonna 2017 yrittäjien työterveyshuollon kustannukset olivat 5,2 miljoonaa euroa. Kela maksoi korvauksina 3,4 miljoonaa euroa, mikä oli 19 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Ehkäisevän työterveyshuollon korvaukset olivat 3,8 miljoonaa euroa.

Yrittäjien joukossa työterveyshuollon hankinnan ja työsuojelun osaamista on lisättävä. Yrittäjä voi tehdä palveluntuottajan kanssa yrittäjän työterveyshuoltosopimuksen tai työnantajayrittäjä voi liittyä yrityksen henkilöstölle tehtyyn työterveyshuoltosopimukseen. Työterveyshuollon järjestämisessä on mietittävä, haluaako vain ennaltaehkäisevät vai myös sairaanhoidon palvelut. Olennaista Kelan korvausten saamiseksi on, että työterveyspalveluista on kirjallinen sopimus palveluntuottajan kanssa. Työpaikkaselvitys ja siihen liittyvä työpaikkakäynti sekä työterveyshuollon toiminnasta kirjallinen toimintasuunnitelma pitää olla tehty.

Työhyvinvointi ei ole kuitenkaan pelkkää terveydenhuoltoa tai työsuojelua. Elämän kokonaisvaltainen tasapaino auttaa jaksamaan myös työelämässä. Yrittäjä, muista siis ainakin nämä:

  1. Elämä ja kroppa tasapainoon – syö, nuku ja liiku
  2. Työ ei ole koko elämä. Vietä aikaa läheisten kanssa.
  3. Vertaistuki auttaa jaksamaan. Verkostoidu toisten yrittäjien kanssa.
  4. Osaamisen kehittäminen on kuin laittaisi rahaa pankkiin. Ota itsellesi aikaa ajatella ja kehittyä.
  5. Järjestä työterveyshuoltosi kuntoon. Ennakointi kannattaa.

Lisätietoja:

Anu Tuovinen

johtava asiantuntija

+358 50 308 6943

Lue lisää aiheesta