Akavan lausunto arviomuistioista päästökauppadirektiivin toimeenpanosta (kiinteät laitokset, merenkulku ja lentoliikenne)

Akava kannattaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa päästökauppajärjestelmän laajentamista komission esittämässä laajuudessa. Akava kuitenkin kiinnittää huomioita siihen, että vaikka valtaosa lentoliikenteestä on lomamatkailua, on lentäminen edelleen ainoa käytännällinen keino matkustaa Suomesta työ- ja liikematkoille.

7.6.2023

Arviomuistiot päästökauppadirektiivin toimeenpanosta (kiinteät laitokset, merenkulku ja lentoliikenne)

Lausunnonantajan lausunto

Akava ry kiittää mahdollisuudesta lausua arviomuistioista päästökauppajärjestelmän laajentamiseksi. Akava kannattaa päästökauppajärjestelmän laajentamista komission esittämässä laajuudessa. Akava kuitenkin kiinnittää huomioita siihen, että vaikka valtaosa lentoliikenteestä on lomamatkailua, on lentäminen edelleen ainoa käytännällinen keino matkustaa Suomesta työ- ja liikematkoille. Eurooppalaisessa kontekstissä mahdollisesti selkeästi kallistuvat lentojen hinnat asettavat suomalaiset erilaiseen asemaan suhteessa eurooppalaisiin kollegoihin, jotka voivat paremmin hyödyntää esimerkiksi junayhteyksiä työmatkaliikenteessä. Varsinki kansainvälistä yritystoimintaa käynnistävillä kuluttajamarkkinoille suuntaavilla pk-yrityksillä (esim. messutoiminta) suhteettoman korkeat kustannukset saattavat nousta yritystoiminnan laajentamisen pullonkaulaksi. Muistiossa olisi hyvä arvioida tätä näkökulmaa. On hyvä, että meriliikenteen päästökaupassa on otettu huomioon talviliikenteen olosuhteet.

 

Rekilä Piia
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 22.3.2023, VN/30314/2022
Lausunnon diaarinumero Dnro 035/62/2023
Lausunnon päiväys 27.4.2023
Laatija Piia Rekilä

Lue lisää aiheesta