Akavan lausunto arviomuistiosta yrityskauppojen ilmoituskynnyksen muuttamisesta

Lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle Akava lähtökohtaisesti kannattaa yrityskauppojen ilmoituskynnyksen laskemista ja toteaa muun muassa, että hallituksen esityksen valmistelussa on hyvä vielä tarkentaa vaikutusarvioita mm. siltä osin kuinka uusi sääntely saattaisi kokonaan estää toimijoita käynnistämästä yrityskauppoja.

14.2.2022

Lausuntopyyntö: arviomuistio yrityskauppojen ilmoituskynnyksen muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Akava ry lähtökohtaisesti kannattaa yrityskauppojen ilmoituskynnyksen laskemista. Kilpailu- ja kuluttajavirastolle otto-oikeuden mahdollistaminen saatannee olla tarkoituksenmukaista, jos sen avulla voidaan pitäytyä esimerkiksi 20 miljoonan euron raja-arvosta 10 miljoonan euron sijaan. Toki on syytä huomioida, että kilpailuviranomaisen otto-oikeus on harvinainen EU-alueella. Hallituksen esityksen valmistelussa on hyvä vielä tarkentaa vaikutusarvioita mm. siltä osin kuinka uusi sääntely saattaisi kokonaan estää toimijoita käynnistämästä yrityskauppoja. Valmistelussa on tärkeää punnita pääomasijoitustoiminnan merkittävyyttä Suomen tki-toiminnassa ja sitä, miten otto-oikeus saattaisi vaikuttaa pääomasijoittajien sijoitushalukkuuteen. Kuitenkin Akava pitää kilpailullisia toimivia markkinoita yhteiskunnallisesti erittäin merkittävänä toimintaperiaatteena ja siksi on tarkoituksenmukaista valmistelussa arvioida otto-oikeuden hyötyjä ja haittoja. Hyötyinä voidaan nähdä tilanteet, joissa kilpailuviranomainen voi valvoa toimintaa, joissa kilpailijat pyritään ostamaan markkinoilta hyvin varhaisessa vaiheessa siten, että kilpailtua markkinaa ei synny.

 

Rekilä Piia
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 21.1.2022, VN/32496/2021
Lausunnon diaarinumero Dnro 017/62/2022
Lausunnon päiväys 10.2.2022
Laatija Piia Rekilä

Lue lisää aiheesta