Akavan lausunto ehdotuksesta perusopetuksen 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteereiksi

Lausunnossaan opetushallitukselle Akavan toteaa muun muassa, että kriteerien käyttöönotto edellyttää tukea ja täydennyskoulutusta opettajille. Akava pitää perusopetuksen arvioinnin kehittämistyötä tärkeänä. Arvioinnin on oltava yhdenvertaista, mitä tukee opettajien arviointityön selkeyttäminen.

26.9.2022

Lausuntopyyntö ehdotuksesta perusopetuksen 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteereiksi

Lausunnonantajan lausunto

Mikä on näkemyksenne kriteeriluonnosten selkeydestä?

Akava pitää perusopetuksen arvioinnin kehittämistyötä tärkeänä. Arvioinnin on oltava yhdenvertaista, mitä tukee opettajien arviointityön selkeyttäminen. Hyvästä tavoitteesta ja kiitettävästi edenneestä työstä huolimatta kriteereissä on edelleen tulkinnanvaraisuutta. Kriteerityötä tulee näin ollen jatkaa.

Ovatko osaamisen kuvausten jatkumot arvosanasta 5 arvosanaan 9 johdonmukaisia? Toivomme perusteluja.

Keskeisimpänä ongelmana kriteereissä on opetussuunnitelman oppiaineiden tavoitteiden runsaudesta aiheutuva kriteerien laajuus, joka vaikeuttaa huomattavasti niiden käytettävyyttä. Onkin tärkeää, että oppiaineiden tavoitteiden lukumäärää karsitaan, kun opetussuunnitelmaa uudistetaan seuraavan kerran laajemmin.

Miten mielestänne oppiaineiden arvosanojen 5 kriteeriluonnokset kuvaavat välttäviä tietoja ja taitoja?

Arvosanan 5 kriteerit ovat todella tärkeät vähimmäisosaamisen varmistamiseksi ja tuen tarpeen toteamiseksi. Arvioinnin vähimmäiskriteerit toimivat vahvana ohjaavana tekijänä opetussuunnitelman toteuttamisessa. Niiden painoarvo on merkittävä ja ne määrittelevät pitkälti suomalaisen perusopetuksen tason.

Antavatko kaikki arvosanojen kriteerit riittävän tuen oppilaan kuudennen vuosiluokan lukuvuosiarviointiin? Toivomme perusteluja.

Perusopetuksen arvioinnin on muodostettava yhtenäinen jatkumo. Esimerkiksi vähimmäisosaamisen varmistaminen on yhtä lailla tärkeää oppimisen polun varhaisemmissa vaiheissa. Akava pitää arviointikriteerityön jatkamista tärkeänä riittävien perusvalmiuksien varmistamiseksi.

Yleisiä kommentteja kriteeriluonnoksista.

Kriteerien käyttöönotto edellyttää tukea ja täydennyskoulutusta opettajille.

 

Sahamies Miika
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 26.8.2022, OPH 3633-2022
Lausunnon diaarinumero Dnro 125/62/2022
Lausunnon päiväys 19.9.2022
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta