Akavan lausunto hallituksen esityksestä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Akava totaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa hallituksen esityksestä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi muun muassa pitävänsä esittetyjä lakimuutoksia ja täsmennyksiä perusteltuina. Akava tuo esiin, että Ahvenanmaan maakunnalle on mahdollistettava ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukainen ammatillisen koulutuksen järjestäminen ja sen hankinta. Oikeus rajoittaa eräiden tutkintojen...

25.6.2018

Akava totaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa hallituksen esityksestä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi muun muassa pitävänsä esittetyjä lakimuutoksia ja täsmennyksiä perusteltuina. Akava tuo esiin, että Ahvenanmaan maakunnalle on mahdollistettava ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukainen ammatillisen koulutuksen järjestäminen ja sen hankinta. Oikeus rajoittaa eräiden tutkintojen tiettyjen osaamisalojen järjestämisoikeutta tutkinnon ja tutkintokoulutuksen laadun takaamiseksi on Akavan mielestä kannatettavaa, kun osaamisalaan liittyy kansallista lainsäädäntöä, kansainvälisiä sopimuksia tai EU-säädöksiä. On tärkeää voida säätää asetuksella tiettyihin tutkintoihin sisältyvistä osaamisaloista, jottei opintoihin soveltumattomuuden säännöksiä tarvitsisi tarpeettomasti soveltaa koko tutkintoon, kun tarve koskisi vain tiettyä osaamisalaa.

Hallituksen esitys ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Akava ry lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

Lausunnon pääkohdat

  • Akavan mielestä esitetyt lakimuutokset ja täsmennykset ovat perusteltuja.
  • Ahvenanmaan maakunnalle on mahdollistettava ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukainen ammatillisen koulutuksen järjestäminen ja sen hankinta.
  • Oikeus rajoittaa eräiden tutkintojen tiettyjen osaamisalojen järjestämisoikeutta tutkinnon ja tutkintokoulutuksen laadun takaamiseksi on kannatettavaa, kun osaamisalaan liittyy kansallista lainsäädäntöä, kansainvälisiä sopimuksia tai EU-säädöksiä.
  • On tärkeää voida säätää asetuksella tiettyihin tutkintoihin sisältyvistä osaamisaloista, jottei opintoihin soveltumattomuuden säännöksiä tarvitsisi tarpeettomasti soveltaa koko tutkintoon, kun tarve koskisi vain tiettyä osaamisalaa.
  • Harkinnanvaraisen rahoituksen myöntäminen on mahdollistettava esitetysti myös kuluvan varainhoitovuoden aikana. Lisäksi on tehtävä esitetyt täsmennykset koskien mahdollisen lisätalousarvion mukaisen rahoituksen jakamista.

Akavan mielestä ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin ja eräisiin siihen liittyviin lakeihin esitetyt muutokset ja täsmennykset ovat perusteltuja.

Ahvenanmaan maakunnalle on mahdollistettava ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukainen ammatillisen koulutuksen järjestäminen ja sen hankinta.

Oikeus rajoittaa eräiden tutkintojen tiettyjen osaamisalojen järjestämisoikeutta tutkinnon ja tutkintokoulutuksen laadun takaamiseksi on kannatettavaa, kun osaamisalaan liittyy kansallista lainsäädäntöä, kansainvälisiä sopimuksia tai EU-säädöksiä.

On tärkeää voida säätää asetuksella tiettyihin tutkintoihin sisältyvistä osaamisaloista, jottei opintoihin soveltumattomuuden säännöksiä tarvitsisi tarpeettomasti soveltaa koko tutkintoon, kun tarve koskisi vain tiettyä osaamisalaa.

Harkinnanvaraisen rahoituksen myöntäminen on mahdollistettava esitetysti myös kuluvan varainhoitovuoden aikana. Lisäksi on tehtävä esitetyt täsmennykset koskien mahdollisen lisätalousarvion mukaisen strategisen rahoituksen jakamista.

Pidemmällä tähtäimellä toiminnan vakaus ja kehittäminen vaativat ennakoitavissa olevat resurssit. Tämä toteutuu parhaiten perusrahoituksen riittävän suurella osuudella sekä luomalla työelämä- ja opiskelijapalautteelle selkeät ja laadukkaat kriteerit. Perusrahoituksen osuutta tulee kasvattaa tulevaisuudessa 60 % ammatillisen koulutuksen kokonaisrahoituksesta.

Akava ry

Sture Fjäder, puheenjohtaja
Pekka Piispanen, johtaja

Lausunnon tunnistetiedot

Lausuntopyyntö 12.3.2018/Dnro OKM/11/010/2018
Lausunnon diaarinumero Dnro 035/62/2018
Lausunnon päiväys 3.4.2018
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta