Akavan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta (tilapäinen suojelu)

Akava kannattaa lausunnossaan sisäministeriölle hallituksen esityksen tavoitteita selkeyttää vastaanottopalveluihin ja kotoutumispalveluihin liittyvää sääntelyä.

8.8.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta (tilapäinen suojelu)

Lausunnonantajan lausunto

Akava kannattaa hallituksen esityksen tavoitteita selkeyttää vastaanottopalveluihin ja kotoutumispalveluihin liittyvää sääntelyä. Se painottaa maahantulijan yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista ja mahdollisimman pikaista pääsyä kotoutumista tukevien palveluiden, erityisesti koulutuspalveluiden, piiriin. Ukrainalaisten auttamiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen, mitä tukee myös suomalaisen yhteiskunnan vastaanottavuuden kehittäminen.

 

Miika Sahamies
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 14.7.2022, VN/18750/2022-SM-11
Lausunnon diaarinumero Dnro 115/62/2022
Lausunnon päiväys 15.7.2022
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta