Akavan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta

Lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle Akava kannattaa esitystä esityksestä ilmenevin perusteluin.

8.8.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Akava kannattaa esitystä esityksestä ilmenevin perusteluin.

Lain 2§ 5 momentissa mainittua ”tavanomaisesta maksujaksosta poikkeamista” toivomme vielä täsmennettävän siltä osin, mikäli tavanomaisesta maksujaksosta poikkeaminen johtuu esimerkiksi maksujärjestelmien ongelmista eli ei ole tarkoituksellista. Miten näissä tapauksissa sovittelun kanssa toimitaan?

Lisäksi viittaamme TYJ:n lausuntoon kuukausipalkkaisten ja kahden viikon jaksoissa palkkaa saavien tilanteissa.

Taulu Heikki
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 15.6.2022, VN/13803/2022
Lausunnon diaarinumero Dnro 097/62/2022
Lausunnon päiväys 3.8.2022
Laatija Heikki Taulu

Lue lisää aiheesta