Akavan lausunto hallituksen esityksestä kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta (tilapäinen suojelu)

Akava kannattaa lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle luonnosta hallituksen esitykseksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta koskemaan tilapäistä suojelua.

8.8.2022

Hallituksen esitys kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta (tilapäinen suojelu)

Lausunnonantajan lausunto

Akava kannattaa luonnosta hallituksen esitykseksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta koskemaan tilapäistä suojelua. Sen mukaan Ukrainasta sotaa pakenevien henkilöiden kotoutumista edistävien palveluiden järjestäminen kunnissa ja hyvinvointialueilla tulee turvata sekä varmistaa erityisesti lasten ja nuorten toimeentulo ja huolenpito ehdotetulla tavalla.

Sahamies Miika
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö VN/18750/2022
Lausunnon diaarinumero Dnro 110/62/2022
Lausunnon päiväys 1.7.2022
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta