Akavan lausunto hallituksen esityksestä nuorten liikkuvuudesta Kanadan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Akava pitää lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esitysluonnosta perusteltuna ja tavoitteita tärkeinä.

26.10.2023

Hallituksen esitys nuorten liikkuvuudesta Kanadan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Lausunnonantajan lausunto

Akava pitää hallituksen esitysluonnosta perusteltuna ja tavoitteita tärkeinä. Nuorten kansainvälisen liikkuvuuden edistäminen ja muihin kulttuureihin tutustuminen hyödyttää sekä yksilöä että pidemmällä tähtäimellä koko yhteiskuntaa.

Sahamies Miika
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 29.9.2023, VN/28050/2020
Lausunnon diaarinumero Dnro 089/62/2023
Lausunnon päiväys 16.10.2023
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta