Akavan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta työeläkelainsäädännön ja maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamiseksi

Akava toteaa sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa, että on ollut valmistelussa mukana eikä esitykseen ole muutoin huomautettavaa paitsi, että palkattomien aikojen eläkelaskennan yksinkertaistamisen osalta on tarkoituksenmukaista odottaa ensin päätöstä tietojärjestelmien uusimisesta ja arvioida laajemmin vaihtoehtoja ennen kuin esitetään muutoksia laskentatapoihin.

27.6.2023

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta työeläkelainsäädännön ja maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamiseksi

Lausunnonantajan lausunto

Akava ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja toteaa seuraavaa.

Akava on ollut valmistelussa mukana eikä esitykseen ole muutoin huomautettavaa paitsi, että palkattomien aikojen eläkelaskennan yksinkertaistamisen osalta on tarkoituksenmukaista odottaa ensin päätöstä tietojärjestelmien uusimisesta ja arvioida laajemmin vaihtoehtoja ennen kuin esitetään muutoksia laskentatapoihin.

Ojala Katri
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 15.6.2023, VN/9929/2023
Lausunnon diaarinumero
Lausunnon päiväys 21.6.2023
Laatija Katri Ojala

Lue lisää aiheesta