Akavan lausunto HE-luonnoksesta koskien väliaikaista poikkeamista yhteisölainsäädännön kokousmenettelyä koskevista säännöksistä koronavirusepidemian leviämisen rajoittamiseksi

Akava katsoo oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa, että hallituksen esitysluonnos on perusteltu ja tässä tilanteessa tarpeellinen, ja toivoo, että se tulisi voimaan mahdollisimman pian. Yhdistysten osalta siinä on puututtu seikkoihin, jotka mahdollistaisivat kokouksen pitämisen vallitsevissa poikkeusoloissa rikkomatta lainsäädäntöä tai yhdistyksen sääntöjä.

11.5.2020

Akava katsoo oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa, että hallituksen esitysluonnos on perusteltu ja tässä tilanteessa tarpeellinen, ja toivoo, että se tulisi voimaan mahdollisimman pian. Yhdistysten osalta siinä on puututtu seikkoihin, jotka mahdollistaisivat kokouksen pitämisen vallitsevissa poikkeusoloissa rikkomatta lainsäädäntöä tai yhdistyksen sääntöjä.

HE-luonnos väliaikaisesta poikkeamisesta yhteisölainsäädännön kokousmenettelyä koskevista säännöksistä koronavirusepidemian leviämisen rajoittamiseksi

Vastaus kommenttipyyntöön 1.4.2020

Esityksessä ehdotetaan määräaikaista lakia, jolla poiketaan eräistä osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain yhtiökokousta, osuuskunnan kokousta ja yhdistyksen kokousta koskevista säännöksistä. Ehdotuksen mukaan mainitut kokoukset voidaan järjestää 30.9.2020 mennessä vaikka yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä määrätään tiukemmasta määräajasta.

Yhdistysten kannalta ehdotusta arvioitaessa Akava katsoo, että hallituksen esitysluonnos on perusteltu ja tässä tilanteessa tarpeellinen, ja toivoo, että se tulisi voimaan mahdollisimman pian. Yhdistysten osalta siinä on puututtu seikkoihin, jotka mahdollistaisivat kokouksen pitämisen vallitsevissa poikkeusoloissa rikkomatta lainsäädäntöä tai yhdistyksen sääntöjä.

Ehdotamme, että seuraavia asioita voisitte vielä harkita lisättäväksi tai muutettavaksi:

Samassa yhteydessä olisi voitu tehdä vielä joitakin muitakin helpotuksia esim. sähköinen kutsu ja kahden sääntömääräisen vuosittaisen kokouksen yhdistyksissä kokousten yhdistäminen.
Akavan liitoilta on tullut toiveina, että takaraja 30.9. kokousten järjestämiselle voisi olla myöhäisempi, marraskuun tai jopa tämän vuoden loppuun
Esityksestä tulisi käydä selkeämmin esille se, että yhdistysten vuosikokoukset/kevätkokoukset voidaan pitää ja asiat niissä päättää pelkästään määräaikaislain mahdollistamalla etäyhteydellä ilman että edellytetään osan kokousedustajista olevan fyysisesti paikalla (siis selkeämpi ilmaus).

 

Akava ry:n puolesta

Risto Kauppinen
johtaja

 

Lausuntopyyntö: kommenttipyyntö 1.4.2020
Lausunnon diaarinumero 035/62/2020
Lausunnon päiväys 3.4.2020
Laatija Risto Kauppinen

Lue lisää aiheesta