Akavan lausunto jatkuvan oppimisen sanastosta

Akava toteaa lausunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriölle ja työ- ja elinkeinoministeriölle, että tehty sanastotyö on tervetullut ja tärkeä osa jatkuvan oppimisen uudistusta. Akava toivoo hankkeelle jatkoa, jotta sanastoa voidaan laajentaa tulevaan tavoitetilaan liittyvillä käsitteillä sekä ruotsin- ja englanninkielisillä termistöllä.

17.1.2022

Jatkuvan oppimisen sanasto

1 koulutustoiminta

Kommentit

2 koulutuslainsäädännössä säännelty koulutustoiminta

Kommentit

3 koulutuslainsäädäntö

Kommentit

4 opetushallinnon alan koulutuslainsäädännössä säännelty koulutustoiminta

Kommentit

5 muun hallinnonalan kuin opetushallinnon koulutuslainsäädännössä säännelty koulutustoiminta

Kommentit

6 markkinaehtoinen koulutustoiminta

Kommentit

Käsitekaavio 1. Koulutustoiminta

Kommentit

7 koulutus (1)

Kommentit

8 koulutus (2)

Kommentit

9 aikuiskoulutus

Kommentit

Käsitekaavio 2. Koulutus (1) koulutusasteen, tarkoituksen ja koulutuslajin mukaan sekä koulutus (2)

Kommentit

10 omaehtoinen koulutus

Kommentit

11 henkilöstökoulutus

Kommentit

12 täydennyskoulutus

Kommentit

Käsitekaavio 3. Koulutus (1) omaehtoisuuden, järjestäjän, tavoitteen ja rahoittajan mukaan.

Kommentit

13 muuntokoulutus

Kommentit

14 kotoutumiskoulutus; aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus

Kommentit

Käsitekaavio 4. Koulutus (1) ja koulutus (2) tutkintotavoitteisuuden mukaan.

Kommentit

15 työvoimakoulutus

Kommentit

16 kartoitusjakso; orientaatiojakso

Kommentit

17 ammatillinen työvoimakoulutus; ammatillisesti suuntautunut työvoimakoulutus

Kommentit

18 rekrytoiva työvoimakoulutus; rekrytoiva koulutus; rekrytointikoulutus

Kommentit

19 ei-tutkintotavoitteinen ammatillinen työvoimakoulutus; ammatillisia valmiuksia lisäävä koulutus

Kommentit

20 yhteishankintakoulutus

Kommentit

21 kehittämiskoulutus; KEKO-koulutus

Kommentit

22 valtionosuusrahoitettu työvoimakoulutus; VOS-työvoimakoulutus

Kommentit

23 valtionosuus

Kommentit

Käsitekaavio 5. Työvoimakoulutus

Kommentit

24 erikoistumiskoulutus; korkeakoulujen erikoistumiskoulutus

Kommentit

25 työelämässä oppiminen; > työpaikalla oppiminen

Kommentit

26 työpaikalla järjestettävä koulutus

Kommentit

27 oppisopimuskoulutus

Kommentit

28 koulutussopimukseen perustuva koulutus

Kommentit

29 työpaikalla järjestettävä ohjaus; työpaikkaohjaus

Kommentit

30 työharjoittelu (1); korkeakouluharjoittelu; > ammattikorkeakouluharjoittelu

Kommentit

31 koulutuskokeilu

Kommentit

Käsitekaavio 6. Työelämässä oppimisen muotoja.

Kommentit

32 osaamiskokonaisuus (1)

Kommentit

33 osaamiskokonaisuus (2)

Kommentit

34 tutkinnon osa

Kommentit

35 opintokokonaisuus

Kommentit

Käsitekaavio 7. Osaamiskokonaisuuksia.

Kommentit

36 opetus

Kommentit

37 ohjaus

Kommentit

38 vertaisohjaus

Kommentit

39 valmennus

Kommentit

40 elinikäinen ohjaus

Kommentit

41 ammatinvalinta- ja uraohjaus

Kommentit

Käsitekaavio 8. Opetus, ohjaus ja valmennus.

Kommentit

42 oppiminen

Kommentit

43 elinikäinen oppiminen

Kommentit

44 jatkuva oppiminen

Kommentit

45 avoin oppiminen

Kommentit

Käsitekaavio 9 . Oppiminen

Kommentit

46 kyvykkyys

Kommentit

47 osaaminen; ~ kompetenssi

Kommentit

48 todennettu osaaminen; sertifioitu osaaminen

Kommentit

49 osaamisen tunnistaminen

Kommentit

50 osaamisen tunnustaminen

Kommentit

Käsitekaavio 10. Osaaminen, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.

Kommentit

51 pätevyys; ammattipätevyys

Kommentit

52 kelpoisuus; > virkakelpoisuus

Kommentit

Käsitekaavio 11. Pätevyys ja kelpoisuus

Kommentit

53 todistus (1)

Kommentit

54 koulutusjärjestelmän mukaiseen koulutukseen liittyvä todistus; todistus (2)

Kommentit

55 muuhun koulutukseen kuin koulutusjärjestelmäkoulutukseen liittyvä todistus

Kommentit

56 työtodistus

Kommentit

57 pätevyystodistus

Kommentit

Käsitekaavio 12 . Todistuksia

Kommentti

Yleiset kommentit sanastosta

Kommentti

Akava kiittää mahdollisuudesta lausua Jatkuvan oppimisen sanaston luonnoksesta. Tehty sanastotyö on tervetullut ja tärkeä osa jatkuvan oppimisen uudistusta.

Jaettu sanasto on olennainen paitsi hallinnossa ja digitaalisten palveluiden kehittämisessä, se myös tukee vuoropuhelua jatkuvan oppimisen toimijoiden kesken. Jatkuvan oppimisen kenttä on laaja ja moninainen, mikä korostaa jaetun sanaston tarvetta.

Lausunnolla oleva sanasto keskittyy jatkuvan oppimisen nykytilaan. Akava toivoo hankkeelle jatkoa, jotta sanastoa voidaan laajentaa tulevaan tavoitetilaan liittyvillä käsitteillä sekä ruotsin- ja englanninkielisillä termistöllä.

Sanasto on koottu huolellisesti, mutta oppilaanohjauksen osalta on tarvetta tarkennukselle. Oppilaanohjaus on perusopetuksen sanastoa, eikä sitä käytetä aikuisten koulutuksesta.

 

Sojonen Elina
Akava ry – Johtava asiantuntija

Lisätiedot

Lausuntopyyntö VN/32564/2021
Lausunnon diaarinumero Dnro 172/62/2021
Lausunnon päiväys 14.1.2022
Laatija Elina Sojonen

Lue lisää aiheesta