Akavan lausunto: Kasvutyöryhmä

Akava toteaa lausunnossaan valtiovarainministeriölle muun muassa, että osaamistason pitää nousta, täytyy laittaa koko koulutusketju kuntoon, lisätä koulutusmääriä korkea-asteella (koulutuksen taso varmistaen), panostaa työkyvyn ylläpitoon, pidentää työuria ja lisätä työ- ja osaamisperusteista maahanmuuttoa.

28.2.2023

Lausuntopyyntö: Kasvutyöryhmä

Lausunnonantajan lausunto

Millä konkreettisilla toimenpiteillä voitaisiin vauhdittaa talouskasvua kestävällä ja julkista taloutta vahvistavalla tavalla? Esitelkää kolme vaikuttavinta toimenpidettä.

Tavoitellaan 80 % työllisyysastetta (esimerkiksi 25–69-vuotiaiden ikäluokalle) sekä TKI-panostusten 4 % BKT-osuutta, kumpaakin vuonna 2030. Ohjataan TKI-toimintaa niin, että se edistää vihreää siirtymää, digitalisaatiota sekä tuottavuuden paranemista niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Työllisyysasteen nostaminen ja suurempi TKI-toiminta edellyttävät monia samantapaisia asioita. Osaamistason pitää nousta, täytyy laittaa koko koulutusketju kuntoon, lisätä koulutusmääriä korkea-asteella (koulutuksen taso varmistaen), panostaa työkyvyn ylläpitoon, pidentää työuria ja lisätä työ- ja osaamisperusteista maahanmuuttoa. Tämän lisäksi on syytä miettiä työllistymisen ja työnteon kannustimia. Uudistetaan sosiaaliturvaa ja muutetaan verotuksen painotusta vähitellen kahden hallituskauden mittaisella ohjelmalla niin, että työn verotus kevenee. Laajennetaan kotitalousvähennystä, jonka saaminen edellyttää aina työpanoksen ostamista.

Mahdollisuuksien mukaan kuvatkaa arvio toimenpiteiden vaikutuksista talouskasvuun ja julkiseen talouteen sekä näiden arvioiden taustalla olevat (tutkimus)lähteet.

Sorjonen Pasi
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 10.2.2023, VN/35359/2022
Lausunnon diaarinumero Dnro 024/62/2023
Lausunnon päiväys 27.2.2023
Laatija Pasi Sorjonen

Lue lisää aiheesta