Akavan lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Akava toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa pitävänsä lausuttavana olevaa luonnosta ulkomaalaislain muuttamiseksi perusteltuna. Sen mukaan kestävän ja oikeudenmukaisen maahanmuuttopolitiikan rakentaminen edellyttää, että osana muita merkittäviä maahanmuuttopoliittisia toimenpiteitä huolehditaan myös väärinkäytösten torjumisesta. Akava katsoo esitysluonnoksen onnistuvan tavoitteissaan ehkäistä ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä sekä parantaa työvoiman hyväksikäytön uhrin oikeusasemaa.

28.10.2020

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Akava ry lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

Lausunnon pääkohdat

  • Akava pitää lausuttavana olevaa luonnosta ulkomaalaislain muuttamiseksi perusteltuna ja katsoo sen onnistuvan tavoitteissaan ehkäistä ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä sekä parantaa työvoiman hyväksikäytön uhrin oikeusasemaa.
  • Työperäisen maahanmuuton kokonaisuutta kehitettäessä on ensisijaista varmistaa, että maahantulijoille on tarjolla kielikoulutusta ja käytössä on nykyistä nopeammat ja joustavammat työntekoon oikeuttavat lupaprosessit.

Akava pitää lausuttavana olevaa luonnosta ulkomaalaislain muuttamiseksi perusteltuna. Sen mukaan kestävän ja oikeudenmukaisen maahanmuuttopolitiikan rakentaminen edellyttää, että osana muita merkittäviä maahanmuuttopoliittisia toimenpiteitä huolehditaan myös väärinkäytösten torjumisesta.

Akava katsoo esitysluonnoksen onnistuvan tavoitteissaan ehkäistä ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä sekä parantaa työvoiman hyväksikäytön uhrin oikeusasemaa. Akavan mielestä on tärkeää, että ulkomaisen työntekijän työnteko-oikeutta laajennetaan esityksessä niin, että hän voi hyväksikäyttötilanteessa hakeutua toisen työnantajan palvelukseen samalle tai muulle ammattialalle. Lisäksi hänellä on esityksen mukaan oikeus saada uusi määräaikainen oleskelulupa uuden työn hakemista varten. Akava pitää myös keskeisenä, että vilpillisesti toimineelle työnantajalle tai toimeksiantajalle voidaan esityksessä ehdotetuilla tavoilla langettaa seuraamuksia.

Esityksen perusteluista käy ilmi, kuinka ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö on Suomessa oletettua laajempaa. Sen mukaan kaikkein heikoimmassa asemassa työmarkkinoilla ovat vähän koulutetut ja ”länsimaisia kieliä” taitamattomat työntekijät. Akava korostaa lausunnossaan, kuinka työperäisen maahanmuuton kokonaisuutta kehitettäessä onkin ensisijaista varmistaa, että kaikille maahantulijoille on tarjolla kielikoulutusta ja käytössä on nykyistä nopeammat maahantuloon ja joustavampaan työntekoon oikeuttavat lupaprosessit.

Akava ry

Sture Fjäder
puheenjohtaja

Pekka Piispanen
johtaja

Lausuntopyyntö 9.10.2020/Dnro TEM100:00/2020
Lausunnon diaarinumero Dnro 110/62/2020
Lausunnon päiväys 27.10.2020
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta