Akavan lausunto koskien perusopetuksen oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnin täsmentämistä

Akava toteaa Opetushallitukselle antamassaan lausunnossa koskien perusopetuksen oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnin täsmentämistä muun muassa, että koulujärjestelmään kohdistuvat muutokset edellyttävät aina opettajien ja esihenkilöiden jatkuvaa ja järjestelmällistä kouluttamista. Lisäksi Akava painottaa, kuinka tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti järjestetty perusopetus on avainasemassa yhteiskunnan ja yksilöiden tarpeita palvelevan oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä.

6.5.2020

Akava toteaa Opetushallitukselle antamassaan lausunnossa koskien perusopetuksen oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnin täsmentämistä muun muassa, että koulujärjestelmään kohdistuvat muutokset edellyttävät aina opettajien ja esihenkilöiden jatkuvaa ja järjestelmällistä kouluttamista. Lisäksi Akava painottaa, kuinka tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti järjestetty perusopetus on avainasemassa yhteiskunnan ja yksilöiden tarpeita palvelevan oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä.

Perusopetuksen oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnin täsmentäminen

Akava ry lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

Lausunnon pääkohdat

  • Akava kiittää Opetushallitusta hyvästä arviointiluvun luonnoksesta.
  • Akava kehottaa kiinnittämään huomiota arviointiperiaatteiden toimeenpanoon paikallisesti. Tässä opettajien ja esihenkilöiden täydennyskoulutus on tärkeässä asemassa.
  • Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen perusopetus antaa pohjan jatkokouluttautumiselle oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä.

Akava kiittää Opetushallitusta hyvin valmistellusta arviointiluvun luonnoksesta ja pitää kokonaisuutta erinomaisena.

Arvioinnin yleisten periaatteiden määrittely on kokonaisuutena onnistunut. Luonnoksessa esitettyjen muutosten avulla voidaan puuttua perusopetuksen arvioinnin yhdenvertaisuudessa aiemmin ilmenneisiin ongelmiin.

Akava kehottaa kuitenkin kiinnittämään erityistä huomiota nyt lausunnolla olevien arviointiperiaatteiden toimeenpanoon paikallisesti, jotta niiden edellyttämä muutos voi toteutua myös käytännössä opetuksen järjestämisessä. Koulujärjestelmään kohdistuvat muutokset edellyttävät aina opettajien ja esihenkilöiden jatkuvaa ja järjestelmällistä kouluttamista.

Lisäksi Akava painottaa, kuinka tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti järjestetty perusopetus on avainasemassa yhteiskunnan ja yksilöiden tarpeita palvelevan oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä. Perus- ja toisen asteen on limittäydyttävä nykyistä laajemmin toisiinsa ja muodostettava vahva pohja myöhemmälle kouluttautumiselle.

Miika Sahamies
Akava ry

Lausuntopyyntö 26.11.2019, OPH/2607/2019
Lausunnon diaarinumero Dnro 129/62/2019
Lausunnon päiväys 11.12.2019
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta