Akavan lausunto koskien sitouttavan kouluyhteisötyön muutoksia Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2014

Lausunnossaan opetushallitukselle Akava pitää annettua ehdotusta monin kohdin oikeansuuntaisena. Lisäksi Akava katsoo, että opetuksen järjestäjän tulee voida halutessaan lisätä paikalliseen tuntijakoon myös erillisiä oppitunteja, joilla harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

24.1.2023

Sitouttavan kouluyhteisötyön muutokset Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2014

Anna lausuntosi allaoleviin kohtiin

1. Ovatko luvun 4 kappaleen 4.2 täsmennykset selkeät ja paikallista työtä tukevat?

2. Ovatko luvun 5 kappaleen 5.1 kuvaukset kokonaisuutena selkeät ja paikallista työtä tukevat?

3. Antavatko luvun 5 kappaleiden 5.1 ja 5.6 lisäykset ja täsmennykset riittävän tuen paikallisen toimintamallin laatimiseen?

4. Mitä muita havaintoja haluatte tuoda esille nyt esitetyistä muutoksista?

Akava pitää ehdotusta monin kohdin oikeansuuntaisena. OPS-luonnos ei kuitenkaan mainitse lainkaan sitä mahdollisuutta, että tunne- ja vuorovaikutustaitoja opeteltaisiin erillisillä oppitunneilla, vaikka tämä toimintamalli on ollut keskeinen osa sitouttavan kouluyhteisötyön kokeilua. Myös kouluyhteisötyötä koskevan lakimuutoksen hallituksen esityksessä tämä vaihtoehto oli esillä ja näiden tuntien mahdollisuus on yksi peruste toimintaan varatulle rahoitukselle. Akava katsoo, että opetuksen järjestäjän tulee voida halutessaan lisätä paikalliseen tuntijakoon myös erillisiä oppitunteja, joilla harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

Sahamies Miika
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 11.1.2023, OPH-106-2023
Lausunnon diaarinumero Dnro 018/62/2023
Lausunnon päiväys 23.1.2023
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta