Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin hiilirajamekanismiasetuksen toimeenpanosta ja Tullin hallinnosta annetun lain muuttamiseksi

Lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle Akava toteaa muun muassa pitävänsä hiilirajamekanismin käyttöönottoa ilmastotavoitteen saavuttamisen kannalta perusteltuna, vaikkakin ilmaisjaosta luopumisella ja hiilirajamekanismilla saattanee olla kustannuksia lisääviä vaikutuksia yrityksille.

7.6.2023

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin hiilirajamekanismiasetuksen toimeenpanosta ja Tullin hallinnosta annetun lain muuttamiseksi

Lausunnonantajan lausunto

Akava ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto. Akava pitää hiilirajamekanismin käyttöönottoa ilmastotavoitteen saavuttamisen kannalta perusteltuna, vaikkakin ilmaisjaosta luopumisella ja hiilirajamekanismilla saattanee olla kustannuksia lisääviä vaikutuksia yrityksille. Toisaalta hinta on yksi keskeinen mekanismi, joka ohjaa yrityksiä ja kuluttajia ilmastokestäviin valintoihin.

Akava pitää tärkeänä, että viranomaisen resurssimäärät vastaavat annettavia lisätehtäviä. Kyseessä on Tullin arvion mukaan vajaan 80 hengen lisätarve.

Rekilä Piia
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 13.4.2023, VN/34790/2022
Lausunnon diaarinumero 044/62/2023
Lausunnon päiväys 25.5.2023
Laatija Piia Rekilä

Lue lisää aiheesta