Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi koiraverosta annetun lain kumoamisesta

Akava toteaa valtiovarainministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi koiraverosta annetun lain kumoamisesta yhtyvänsä hallituksen esityksessä esitettyyn näkemykseen, että koiraverolain olemassaololle ei ole enää perusteita. Luonnos HE eduskunnalle laiksi koiraverosta annetun lain kumoamisesta Akava yhtyy hallituksen esityksessä esitettyyn näkemykseen, että koiraverolain olemassaololle ei ole enää perusteita. Kunnat ovat luopuneet...

5.3.2018

Akava toteaa valtiovarainministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi koiraverosta annetun lain kumoamisesta yhtyvänsä hallituksen esityksessä esitettyyn näkemykseen, että koiraverolain olemassaololle ei ole enää perusteita.

Luonnos HE eduskunnalle laiksi koiraverosta annetun lain kumoamisesta

Akava yhtyy hallituksen esityksessä esitettyyn näkemykseen, että koiraverolain olemassaololle ei ole enää perusteita.

Kunnat ovat luopuneet koiraveron määräämisestä muun muassa siksi, että veron perimistä ei ole pidetty taloudellisesti perusteltuna. Koiraveron määrääminen, maksuunpano ja perintä aiheuttavat kunnalle koiraveron tuottoon nähden suhteettoman suuria hallinto- ja perimiskustannuksia. Myös lain noudattamisen valvonta on käytännössä mahdotonta ja veron maksaminen onkin ollut lähinnä koiran omistajan oman ilmoituksen varassa.

Akava ry

Sture Fjäder, puheenjohtaja
Pekka Piispanen,  johtaja

Lausunnon tunnistetiedot

Lausuntopyyntö 31.1.2018/Dnro VM027:00/2018, VM/245/03.01.00/2018
Lausunnon diaarinumero Dnro 020/62/2018
Lausunnon päiväys 5.3.2018
Laatija Eugen Koev

Lue lisää aiheesta