Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ulosottokaaren muuttamisesta

Lausunnossaan oikeusministeriölle Akava kannattaa luonnoksessa esitettyjä muutoksia.

8.8.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ulosottokaaren muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Akava ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ulosottokaaren muuttamisesta.

Akava kannattaa luonnoksessa esitettyjä muutoksia.

Esityksessä ehdotetaan ulosottokaaren muuttamista siten, että velalliselle annettavia vapaakuukausia lisättäisiin. Lisäksi ehdotetaan, että maksukyvyn olennainen heikkeneminen tavanomaista suurempien tulonhankkimiskulujen vuoksi lisättäisiin lakiin perusteeksi, jonka nojalla palkasta ulosmitattaisiin toistaiseksi tai määrättynä aikana säännönmukaista pienempi määrä. Tavoitteena on helpottaa pienituloisten ulosottovelallisten asemaa lisäämällä heidän käyttöönsä jäävien tulojen määrää. Esityksessä pyritään ottamaan huomioon sekä velkojien että velallisten oikeudet tasapainoisella tavalla ja toteuttamaan uudistus nopealla aikataululla.

Lisäksi ehdotetaan, että säännöstä hakijan velvollisuudesta ilmoittaa ulosottomiehelle muuttuneista tiedoista tarkennettaisiin ja varojen erikseen talletusta koskevaa säännöstä muutettaisiin.

Kannisto Miia
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 2.6.2022, VN/5477/2022
Lausunnon diaarinumero Dnro 089/62/2022
Lausunnon päiväys 22.6.2022
Laatija Miia Kannisto

Lue lisää aiheesta