Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion työttömyysetuuksiin osoittamien määrärahojen käytön jatkamisesta palkkatuen ja starttirahan rahoittamiseen

Akava toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion työttömyysetuuksiin osoittamien määrärahojen käytön jatkamisesta palkkatuen ja starttirahan rahoittamiseen, että kannattaa esitystä esityksessä mainituin perustein. Luonnos HE eduskunnalle valtion työttömyysetuuksiin osoittamien määrärahojen käytön jatkamisesta palkkatuen ja starttirahan rahoittamiseen Akava kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen otsikon asiassa. Akava kannattaa esitystä...

14.9.2018

Akava toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion työttömyysetuuksiin osoittamien määrärahojen käytön jatkamisesta palkkatuen ja starttirahan rahoittamiseen, että kannattaa esitystä esityksessä mainituin perustein.

Luonnos HE eduskunnalle valtion työttömyysetuuksiin osoittamien määrärahojen käytön jatkamisesta palkkatuen ja starttirahan rahoittamiseen

Akava kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen otsikon asiassa.

Akava kannattaa esitystä esityksessä mainituin perusteluin.

Akava ry

Sture Fjäder, puheenjohtaja

Pekka Piispanen,  johtaja

Lausunnon tunnistetiedot

Lausuntopyyntö 29.6.2018/Dnro TEM/1360/03.01.01/2018
Lausunnon diaarinumero Dnro 086/62/2018
Lausunnon päiväys 17.8.2018
Laatija Heikki Taulu

Lue lisää aiheesta