Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi EU:n markkinavalvonta-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi eräillä tuotesektoreilla

Luonnos hallituksen esitykseksi EU:n markkinavalvonta-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi eräillä tuotesektoreilla Yleisiä huomioita esityksestä Akava kiittää mahdollisuudesta kommentoida luonnosta hallituksen esitykseksi EU:n markkinavalvonta-asetusta täydentävästä lainsäädännöstä. Akava puoltaa kansallisen markkinavalvontasäätelyn yhdenmukaistamista sekä markkinavalvontaviranomaisten välisen yhteistyön ja toimivaltuuksien tehostamista. Näiden toimien tulisi parantaa markkinavalvonnan laatua Suomessa. Sääntelyä yhdenmukaistamalla yritysten hallinnollisen taakan keventäminen sekä oikeusvarmuuden...

1.6.2022

Luonnos hallituksen esitykseksi EU:n markkinavalvonta-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi eräillä tuotesektoreilla

Yleisiä huomioita esityksestä

Akava kiittää mahdollisuudesta kommentoida luonnosta hallituksen esitykseksi EU:n markkinavalvonta-asetusta täydentävästä lainsäädännöstä.

Akava puoltaa kansallisen markkinavalvontasäätelyn yhdenmukaistamista sekä markkinavalvontaviranomaisten välisen yhteistyön ja toimivaltuuksien tehostamista. Näiden toimien tulisi parantaa markkinavalvonnan laatua Suomessa. Sääntelyä yhdenmukaistamalla yritysten hallinnollisen taakan keventäminen sekä oikeusvarmuuden lisääminen voisi mahdollistua. Akava kuitenkin huomauttaa, että uusien menettelyiden täytäntöönpano ei saisi muodostaa tarpeetonta hallinnollista tai muuta taakkaa viranomaisille, valvonnan kohteille tai muille toimijoille.

Akava pitää tärkeänä, että markkinoilla olevat tuotteet ovat vaatimusten mukaisia. Tämä mahdollistaa terveyden ja turvallisuuden suojelun, kuluttajan suojan sekä ympäristönsuojelun korkean tason.

Lelujen turvallisuudesta annettuun lakiin ehdotettavat muutokset

Kuluttajaturvallisuuslakiin ehdotettavat muutokset (kuluttajien käyttöön tarkoitetut koneet)

Mittauslaitelakiin ehdotettavat muutokset

Eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettuun lakiin ehdotettavat muutokset

Kaasulaitelakiin ehdotettavat muutokset

Kallio Silja
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 14.4.2022, VN/28734/2021
Lausunnon diaarinumero Dnro 053/62/2022
Lausunnon päiväys 6.5.2022
Laatija Piia Rekilä, Silja Kallio

Lue lisää aiheesta