Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lausunnossaan sisäministeriölle Akava pitää hallituksen esityksen tavoitteita erittäin kannatettavina. Osaava työvoima on Suomen tärkein kilpailukykytekijä.

1.4.2022

Luonnos hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Akava ry lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

Lausunnon pääkohdat

  • Akava pitää hallituksen esityksen tavoitteita erittäin kannatettavina. Osaava työvoima on Suomen tärkein kilpailukykytekijä.
  • Maahantulon digitalisaatiota on vauhditettava edelleen. D-viisumin hyödyntäminen on tärkeä osa kokonaisuutta, joilla pyritään vastaamaan työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmiin ja parantamaan työvoiman saatavuutta.
  • Työntekijöitä on kuultava osana sertifioitujen työnantajien myöntämisprosessia.

Akava pitää erittäin kannatettavina hallituksen esityksen tavoitteita, joilla pitkäaikaisen eli niin sanotun D-viisumin käyttöä laajennettaisiin uusiin kohderyhmiin.

D-viisumin käytön laajentaminen on ollut Akavan pitkäaikainen tavoite. Nyt ulkomaalaislakiin ehdotettujen muutosten myötä pitkäaikainen viisumi voitaisiin myöntää opiskelijoille, tutkijoille, sertifioitujen työnantajien työntekijöille, yritysten johtotehtävissä toimiville sekä edellä mainittujen perheenjäsenille. Tervetulleiden muutosten myötä nopeutettaisiin oleskeluluvan saaneiden maahantuloa. Akava muistuttaa työntekijöiden kuulemisen tärkeydestä osana sertifioitujen työnantajien myöntämisprosessia.

Pienenevien ikäluokkien Suomessa on puutetta osaavasta työvoimasta. Kansainvälisten asiantuntijoiden ja opiskelijoiden määrän kasvattamiseksi tehtäviä toimia on nopeutettava ja luotava uusia toimenpiteitä. D-viisumin hyödyntäminen on tärkeä osa kokonaisuutta, joilla pyritään vastaamaan työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmiin ja parantamaan työvoiman saatavuutta. Kansainvälisten osaajien ja heidän perheenjäsentensä maahantulon helpottamisessa on kyse myös reagoimisesta huoltosuhteen heikkenemiseen. Onkin välttämätöntä, että maahantulon digitalisointia jatketaan edelleen. Lupaprosessien nopeuttaminen ja välittömästi maahantulon yhteydessä mahdollistettava kielikoulutus ovat tärkeimmät keinot myös kotoutumisen parantamiseksi maahantulon syyhyn katsomatta.

Akava ry

Sture Fjäder
puheenjohtaja

Katarina Murto
työmarkkinajohtaja

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 18.2.2022/Dnro VN/31772/2021-SM-9
Lausunnon diaarinumero Dnro 029/62/2022
Lausunnon päiväys 28.2.2022
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta