Akavan lausunto luonnoksesta Suomen ensimmäiseksi raportiksi vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen (CRPD) täytäntöönpanosta

Akava toteaa ulkoministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta Suomen ensimmäiseksi raportiksi vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen (CRPD) täytäntöönpanosta Suomessa muun muassa että pitää erittäin tärkeänä, että vammaisten henkilöiden oikeuksista tehty yleissopimus (SopS 26 ja 27/2016) viimein ratifioitiin ja se tuli Suomen osalta voimaan kesäkuussa 2016. Akava painottaa yhdenvertaisuuslakia koskevaa osiota ja kommentoi...

26.6.2018

Akava toteaa ulkoministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta Suomen ensimmäiseksi raportiksi vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen (CRPD) täytäntöönpanosta Suomessa muun muassa että pitää erittäin tärkeänä, että vammaisten henkilöiden oikeuksista tehty yleissopimus (SopS 26 ja 27/2016) viimein ratifioitiin ja se tuli Suomen osalta voimaan kesäkuussa 2016. Akava painottaa yhdenvertaisuuslakia koskevaa osiota ja kommentoi sen erityisiä määräyksiä.

Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehty yleissopimuksen (SopS 26 ja 27/2016) voimaantulo Suomessa

Akava ry pitää erittäin tärkeänä, että vammaisten henkilöiden oikeuksista tehty yleissopimus (SopS 26 ja 27/2016) viimein ratifioitiin ja se tuli Suomen osalta voimaan kesäkuussa 2016.

Akavan kannalta raportin tärkeä kohta on yhdenvertaisuuslakia koskeva osio II.

Erityiset määräykset:

Yhdenvertaisuuslakia käsittelevään kohtaan toivomme lisättäväksi Akavan tavoitteen siitä, että yhdenvertaisuuslakia tulee edelleen päivittää laadukkaan yhdenvertaisuussuunnittelun takaamiseksi. Tällä hetkellä laissa ei ole päivittämisvelvollisuutta, joka varsinkin terveydentilaa koskevien kohtuullisten mukautusten tekemiseksi olisi tärkeää.

Artikla 24:n osalta Akava kiinnittää huomiota siihen, että raportin koulutusta käsittelevä osio on keskeneräinen erityisesti lukiokoulutuksen ja korkea-asteen osalta, joten Akava toteaa, että sitä on vaikea tyhjentävästi kommentoida.

(403) Akava pitää tärkeänä, että nyt eduskuntakäsittelyssä olevaan lukiolakiin on kirjattu opiskelijan oikeus erityisopetukseen ja henkilökohtaista ohjausta on vahvistettu.

(415) Korkea-asteen kohta puuttuu raportista kokonaan. On tärkeää, että erityistä tukea tarvitseville henkilöille ei muodostu koulutusjärjestelmään pussinperiä, vaan yhdenvertaiset mahdollisuudet koulutukseen toteutuvat järjestelmän kaikilla asteilla.

(417) Akava pitää tärkeänä, että yhdenvertaisuuskysymykset nousevat esille entistä vahvemmin opettajankoulutuksessa.

(419) Oppilashuoltoa koskeva kappale on tärkeä, mutta teksti tai tilastot valitettavasti puuttuvat. Erityisesti ammatillisen koulutuksen keskeyttämisten vähentämiseksi opiskelijahuollon toteutumiseen kaikkien – ja varsinkin erityistä tukea tarvitsevien – osalta tulee kiinnittää huomiota.

Osio IV Artikla 33

Akava tuo esiin, että työmarkkinakeskusjärjestöt ovat osallistuneet aktiivisesti kansallisen yhdenvertaisuuslainsäädännön valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan yhteistyössä kansalaisjärjestöjen ja yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston kanssa.

Lausunnon diaarinumero Drno 040/62/2018
Lausunnon päiväys 26.4.2018
Laatija Miia Kannisto

Lue lisää aiheesta