Akavan lausunto luonnoksesta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston ohjelmaksi 2021-2027

Sisäministeriölle antamassaan lausunnossa Akava korostaa muun muassa maahanmuuton ja kotouttamistoimien pitkäjänteisen rahoituksen tärkeyttä sekä sen varmistamista, että kaikille maahantulijoille on käytössä nykyistä nopeammat maahantuloon ja joustavampaan työntekoon oikeuttavat lupaprosessit sekä mahdollisuus riittävään kielikoulutukseen.

25.5.2021

Luonnos turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston ohjelmaksi 2021-2027

Akava ry lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

Lausunnon pääkohdat

  • Akava pitää lausuttavana olevaa luonnosta perusteltuna
  • Työ- ja opiskeluperusteiseen maahanmuuttoon ja siihen liittyviin kotouttamistoimiin on osoitettava pitkäjänteinen rahoitus, jolla taataan laadukkaat maahantuloon ja kotoutumiseen liittyvät palvelut.

Akava pitää perusteltuna lausuttavana olevaa luonnosta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston ohjelmaksi 2021-2027.

Akava korostaa, että työperäisen maahanmuuton kokonaisuutta kehitettäessä on ensisijaista varmistaa, että kaikille maahantulijoille on käytössä nykyistä nopeammat maahantuloon ja joustavampaan työntekoon oikeuttavat lupaprosessit sekä mahdollisuus riittävään kielikoulutukseen.

Akava korostaa lausunnossaan maahanmuuton ja kotouttamistoimien pitkäjänteisen rahoituksen tärkeyttä. On välttämätöntä, että työ- ja opiskeluperusteisen maahanmuuton kunnianhimoisille tavoitteille on varattu riittävät resurssit. Tässä erityisesti Maahanmuuttoviraston resursointi on keskeistä, jotta oleskelulupahakemukset pystytään käsittelemään mahdollisimman nopeassa aikataulussa. Yhtä lailla huomiota on kiinnitettävä tulkkauspalveluihin, joilla taataan laadukas kotoutuminen: sujuvat asiakaspolut, selkeä viestintä, kohderyhmän erityistarpeiden tunnistaminen tai naisten osallisuuden kasvattaminen, vaativat kaikki kääntämiseen ja tulkkaukseen liittyvää osaamista.

Akava ry

Sture Fjäder
puheenjohtaja

Pekka Piispanen
johtaja

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 6.5.2021/Dnro VN/12756/2021, VN/12756/2021-SM-1
Lausunnon diaarinumero Dnro 076/62/2021
Lausunnon päiväys 25.5.2021
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta