Akavan lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta vuonna 2024

Akava kannattaa lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle ehdotettua muutosta. Akavalla ei ole huomautettavaa asetusluonnokseen.

24.11.2023

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta vuonna 2024

Lausunnonantajan lausunto

Akava kannattaa ehdotettua muutosta. Akavalla ei ole huomautettavaa asetusluonnokseen.

Akava korostaa, että kuljetuksen saatavuus, erityisesti suurten esteettömien ajoneuvojen osalta, ja siten palveluiden saavutettavuus pitää varmistaa yhdenvertaisesti asuinpaikasta riippumatta kaikilla hyvinvointialueilla. Sopimuskauden vaihtuessa hintarakennetta on mahdollista arvioida kokonaisuutena ja tarkastella vaikutusten osalta uudelleen, jolloin tähän on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Tuovinen Anu
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 26.10.2023, VN/26434/2023
Lausunnon diaarinumero Dnro 102/62/2023
Lausunnon päiväys 20.11.2023
Laatija Anu Tuovinen

Lue lisää aiheesta