Akavan lausunto maalittamisen rikosoikeudellista sääntelyä koskevasta arviomuistiosta

Lausunnossaan oikeusministeriölle Akava korostaa lausunnolla olevan hallituksen esityksen merkittävyyttä. Akava pitää maalittamista huolestuttavana ilmiönä ja on tärkeää, että siihen puututaan tehokkaasti ja erillisellä lainsäädännöllä.

31.10.2022

Lausuntopyyntö maalittamisen rikosoikeudellista sääntelyä koskevasta arviomuistiosta

Yleistä

Voitte lausua tämän väliotsikon aiheesta alla.

Akava ry kiittää lausuntomahdollisuudesta ja korostaa lausunnolla olevan hallituksen esityksen merkittävyyttä. Akava pitää maalittamista huolestuttavana ilmiönä ja on tärkeää, että siihen puututaan tehokkaasti ja erillisellä lainsäädännöllä.

Maalittamisen määritelmä

Voitte lausua tämän väliotsikon aiheesta alla.

Tarve säätää maalittaminen rangaistavaksi ja rangaistavaksi säätämisen edellytykset

Voitte lausua tämän väliotsikon aiheesta alla.

Maalittamisen tunnusmerkistö

Voitte lausua tämän väliotsikon aiheesta alla.

Maalittamisen rangaistusasteikko

Voitte lausua tämän väliotsikon aiheesta alla.

Maalittamisen yritys

Voitte lausua tämän väliotsikon aiheesta alla.

Syyteoikeusjärjestelyt

Voitte lausua tämän väliotsikon aiheesta alla.

Salaiset pakkokeinot ja salaiset tiedonhankintakeinot

Voitte lausua tämän väliotsikon aiheesta alla.

Ehdotusten vaikutukset

Voitte lausua tämän väliotsikon aiheesta alla.

Muut asiat

Voitte lausua tämän väliotsikon aiheesta alla.

Rekilä Piia
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 7.9.2022, VN/4305/2022
Lausunnon diaarinumero Dnro 131/62/2022
Lausunnon päiväys 27.10.2022
Laatija Piia Rekilä

Lue lisää aiheesta