Akavan lausunto: oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) ohjelmaehdotus ja alueelliset siirtymäsuunnitelmat liitettäviksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 – EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaan sekä niitä koskeva ympäristöselostus

Työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa Akava muun muassa kannattaa, että turpeesta luovuttaessa toimialan työvoiman sopeuttaminen sekä elinkeinojen monipuolistaminen tapahtuu nimenomaan oikeudenmukaisen vähähiilisen talouden siirtymän suuntaan.

8.8.2022

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) ohjelmaehdotus ja alueelliset siirtymäsuunnitelmat liitettäviksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 – EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaan sekä niitä koskeva ympäristöselostus

Ohjelmaehdotus

Akava kiittää mahdollisuudesta lausua JTF-rahaston ohjelmaehdotusta. Akava kannattaa, että turpeesta luovuttaessa toimialan työvoiman sopeuttaminen sekä elinkeinojen monipuolistaminen tapahtuu nimenomaan oikeudenmukaisen vähähiilisen talouden siirtymän suuntaan. Lisäksi Akava puoltaa vahvasti ohjelmaehdotuksessa esiin noussutta yritysten sekä TKI-instituutioiden välisen yhteistyön lisäämistä, sen mahdollistaessa uusia liiketoiminta sekä korkean teknologian ratkaisuja mieluiten vihreän talouden aloille.

Akava haluaa kuitenkin nostaa esille, että turvetuotannosta poistuvien soiden ennallistaminen ja kunnostaminen edesauttaa toimialan työvoiman työllistämisessä vain väliaikaisesti turvetuotannon hiivuttua, jonka vuoksi onkin tärkeää taata, että turvetuotannon poistumisen johdosta työnsä ja elinkeinonsa menettäneille turvataan rahastoa hyödyntäen monipuolisesti myös pidempiaikaisia ratkaisuja työhön pääsemiseksi. Akava kuitenkin kannattaa erityisesti nuorten työttömäksi joutuvien työllisyysmahdollisuuksien parantamista turvetuotannon alueilla.

Etelä-Karjalan siirtymäsuunnitelma

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Etelä-Pohjanmaa siirtymäsuunnitelma

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Etelä-Savon siirtymäsuunnitelma

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Kainuun siirtymäsuunnitelma

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Keski-Pohjanmaan siirtymäsuunnitelma

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Keski-Suomen siirtymäsuunnitelma

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Kymenlaakson siirtymäsuunnitelma

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Lapin siirtymäsuunnitelma

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Pirkanmaan siirtymäsuunnitelma

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Pohjanmaa siirtymäsuunnitelma

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Pohjois-Karjalan siirtymäsuunnitelma

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Pohjois-Pohjanmaan siirtymäsuunnitelma

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Pohjois-Savon siirtymäsuunnitelma

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Satakunnan siirtymäsuunnitelma

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Ympäristöselostus

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Akavan katsoo Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston ja alueellisia siirtymäsuunnitelmia koskevan ympäristöselostuksen olevan riittävän kattava ja huolellisesti laadittu.

 

Kallio Silja
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 24.6.2022, VN/8737/2019-TEM-148
Lausunnon diaarinumero Dnro 109/62/2022
Lausunnon päiväys 3.8.2022
Laatija Piia Rekilä, Silja Kallio

Lue lisää aiheesta