Akavan lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle lukiouudistukseen liittyvistä asetusluonnoksista

Akava toteaa lausunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriölle lukiouudistukseen liittyvistä asetusluonnoksista muun muassa että puoltaa esitettyjä asetusmuutoksia osana tärkeää lukiouudistusta ja kiittää valmistelijoita. Akavan lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle lukiouudistukseen liittyvistä asetusluonnoksista Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista lukiokoulutuksessa annetun opetusministeriön asetuksen 4 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriön...

14.9.2018

Akava toteaa lausunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriölle lukiouudistukseen liittyvistä asetusluonnoksista muun muassa että puoltaa esitettyjä asetusmuutoksia osana tärkeää lukiouudistusta ja kiittää valmistelijoita.

Akavan lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle lukiouudistukseen liittyvistä asetusluonnoksista

  • Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista lukiokoulutuksessa annetun opetusministeriön asetuksen 4 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista annetun opetusministeriön asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta
  • Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta
  • Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksesta
  • Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 20 §:n muuttamisesta
  • Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Akava ry lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

Lausunnon pääkohdat

  • Akava puoltaa esitettyjä asetusmuutoksia osana tärkeää lukiouudistusta ja kiittää valmistelijoita.

 

Akava puoltaa esitettyjä asetusmuutoksia, joiden tarkoitus on toteuttaa eduskunnan 21.6.2018 hyväksymän uuden lukiolain (HE 41/2018 vp) tavoitteita. Samalla Akava kiittää lukiouudistuksen avointa valmistelua ja siihen osallistuneita valmistelijoita.

Akava haluaa nostaa esille erityisesti valtioneuvoston asetusluonnoksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta.  Sen kirjaukset tukevat opiskelijan oikeutta laadukkaaseen lukiokoulutukseen ja pääsyä jatko-opintoihin.

Ystävällisin terveisin

Akava ry

Lausunnon diaarinumero 080/62/2018
Lausunnon päiväys 4.9.2018
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta