Akavan lausunto osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ohjeesta ammatillisessa koulutuksessa

Opetushallitukselle antamassaan lausunnossa Akava pitää uudistettua ammatillisen koulutuksen ohjetta osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta hyvänä.

8.6.2023

Lausuntopyyntö osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ohjeesta ammatillisessa koulutuksessa

Lausunnonantajan lausunto

Akava pitää uudistettua ammatillisen koulutuksen ohjetta osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta hyvänä. Ohjeessa korostuu osaamisperusteisuus keskeisenä osaamisen tunnistamista ja tunnustamista ohjaavana periaatteena. Uudessa ohjeessa on selkeytetty eri toimijoiden vastuita, käytettyjä käsitteitä ja sen rakenne on toimiva. Uudistuksen yhteydessä on tärkeä arvioida sen vaikutuksia opettajien työmäärän lisääntymiselle sekä ohjattava osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen riittävät resurssit.

Huomiot ohjeen esimerkeistä

Sahamies Miika
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 15.5.2023, OPH-2511-2023
Lausunnon diaarinumero Dnro 057/62/2023
Lausunnon päiväys 8.6.2023
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta