Akavan lausunto selvityksestä kausityölakiin lisätyn pidättäytymispäätöksen vaikuttavuudesta Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Akava pitää lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle kausityölakiin tehtyjä muutoksia (sisältäen ns. pidättäytymispäätöksen) perusteltuina ja näkee niiden edistävän ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjuntaa.

28.9.2022

Selvitys kausityölakiin lisätyn pidättäytymispäätöksen vaikuttavuudesta Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Akava ry lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

Lausunnon pääkohdat

  • Akava pitää tehtyä muutosta perusteltuna

Akava pitää kausityölakiin tehtyjä muutoksia (sisältäen ns. pidättäytymispäätöksen) perusteltuina ja näkee niiden edistävän ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjuntaa.

Akava ry:n puolesta

Miika Sahamies
johtava asiantuntija

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 8.9.2022/Dnro VN/23843/2022
Lausunnon diaarinumero Dnro 139/62/2022
Lausunnon päiväys 28.9.2022
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta