Akavan lausunto työ- ja elinkeinoministeriön arviomuistiosta yritystietojen yleisöjulkisuuden lisäämisen edellyttämistä lainsäädännön muutostarpeista

Työ- ja elinkeinoministeriölle annetussa lausunnossa Akavan näkemyksen mukaan ei ole tarvetta a) ulottaa tilaajavastuulain edellytyksiä yksityisiin ammatinharjoittajiin ja b) ei ole tarvetta myöskään lähtökohtaisesti laajentaa YTJ-tietokantaa tietoja yksityisten ammatinharjoittajien osalta.

4.9.2023

Työ- ja elinkeinoministeriön arviomuistio yritystietojen yleisöjulkisuuden lisäämisen edellyttämistä lainsäädännön muutostarpeista

Lausunnonantajan lausunto

Akava ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta. Akavan näkemyksen mukaan ei ole tarvetta a) ulottaa tilaajavastuulain edellytyksiä yksityisiin ammatinharjoittajiin ja b) ei ole tarvetta myöskään lähtökohtaisesti laajentaa YTJ-tietokantaa tietoja yksityisten ammatinharjoittajien osalta, koska esim. yksityisen ammatinharjoittajan mahdolliset vastuut/velat voivat johtua aivan muista kuin yrittäjyyteen liittyvistä seikoista (esim. vaikka kuolinpesään, jossa yrittäjä on osallisena). Sen sijaan liiketoimintakiellon näkymistä tai helposti saatavuutta YTJ:stä voisi harkita, koska se tyypillisesti liittyy yrittäjyyteen ja kuvaa yrittäjän luotettavuutta.

 

Rekilä Piia
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 12.6.2023, VN/18174/2023
Lausunnon diaarinumero Dnro 062/62/2023
Lausunnon päiväys 29.8.2023
Laatija Piia Rekilä

Lue lisää aiheesta