Akavan lausunto työryhmän loppumietinnöstä yrityksen saneerauksesta annetun lain kehittämiseksi

Lausunnossaan oikeusministeriölle Akava kannattaa yrityssaneerauslain kehittämistä suuntaan, jossa yrityssaneeraukseen liittyviä menettelyvaiheita sujuvoitettaisiin.

1.6.2022

Lausuntopyyntö työryhmän loppumietinnöstä yrityksen saneerauksesta annetun lain kehittämiseksi

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Akava kannattaa yrityssaneerauslain kehittämistä suuntaan, jossa yrityssaneeraukseen liittyviä menettelyvaiheita sujuvoitettaisiin. Yrityssaneerausprosessia tulisi viedä suuntaan, jossa saneeraukseen joutuneen yrityksen elvyttäminen olisi mahdollista, ilman konkurssia sekä työpaikkoihin kohdistuvia leikkauksia. Muutosten toteutuessa ja niiden myötä mahdollisten saneerausten määrän lisääntyessä, merkitykset näkyisivät paitsi yksityisille yrityksille, niiden yhteistyökumppaneille kuin työntekijöillekin.

Yrityssaneerausprosessin päivittäminen suuntaan, joka ehkäisee siihen liittyviä väärinkäytöksiä sekä estäisi sen myötä myös mahdollista kilpailun vääristymistä markkinoilla nähdään perusteltuna. Akava puoltaa velallisen käyttämän avustajan tai asiamiehen kelpoisuusvaatimuksien korottamista, jolloin velallinen voisi käyttää samaa avustajaa koko hakemusvaiheen aikana. Velallisen avustaja- tai asiamiehen korvausvelvollisuutta perusteettomasta yrityssaneeraushakemuksesta on kuitenkin pohdittava tarkoin, jotta se ei aiheuttaisi asiallisten hakemusten vireille panosta kieltäytymistä.

Velkajärjestelyiden saavutettavuuden parantaminen ja kustannusten mahdollinen laskeminen nähdään merkityksellisenä, jotta elvytyskelpoisten yritysten toiminnan jatkuminen turvautuisi. Saneerausmenetelmän yksinkertaistaminen ja sujuvoittaminen voisi edesauttaa etukäteisvalmistelut tehnyttä sekä riittävää velkojien tuen hankkimaa velallista saamaan saneerausohjelmansa vahvistettua nopeutetussa saneerausmenettelyssä. Nopeutettu menetelmä puolestaan mahdollistaisi menettelyllisesti kevyempien ja siten myös edullisempien saneerausvaihtoehtojen saamisen. Erityisesti pienempien yritysten näkökulmasta edellä mainittujen muutosten toteutuminen voi olla merkittävä yrityssaneeraukseen hakeutumisen mahdollisuuksien kannalta.

Kallio Silja
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 8.4.2022, VN/28631/2021
Lausunnon diaarinumero Dnro 051/62/2022
Lausunnon päiväys 4.5.2022
Laatija Piia Rekilä, Silja Kallio

Lue lisää aiheesta