Akavan lausunto valtioneuvoston asetuksesta ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Akava toteaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa kannattavansa esitettyä asetusluonnosta.

20.4.2020

Akava toteaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa kannattavansa esitettyä asetusluonnosta.

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Akava ry lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

Lausunnon pääkohdat

  • Akava kannattaa esitettyä asetusluonnosta, joka takaa opiskelijalle oikeuden maksuttomaan opiskelijaruokailuun jokaisena työpäivänä.

Akava kannattaa esitettyä asetusluonnosta, joka koskee päätoimisesti metsäalan, maatalousalan, puutarha-alan ja puutarhatalouden perustutkintokoulutuksessa opiskelevia henkilöitä. Akavan mukaan opiskelijalla tulee olla esitetyn luonnoksen mukaisesti oikeus maksuttomaan opiskelijaruokailuun silloin, kun hän joutuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti olemaan oppilaitoksessa tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa tavanomaista työpäivää pidemmän ajan.

Akava ry

Sture Fjäder
puheenjohtaja

Pekka Piispanen
johtaja

Lausuntopyyntö 8.5.2019/Dnro OKM/5/010/2019
Lausunnon diaarinumero Dnro 052/62/2019
Lausunnon päiväys 17.6.2019
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta