Akavan lausunto valtioneuvoston asetuksesta Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle Akava pitää esitettyä valtioneuvoston asetusta Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta perusteltuna.

16.3.2023

Valtioneuvoston asetus Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Akava ry pitää esitettyä valtioneuvoston asetusta Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta perusteltuna.

Ojala Katri
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 13.2.2023, VN/3722/2023
Lausunnon diaarinumero Dnro 025/62/2023
Lausunnon päiväys 10.3.2023
Laatija Katri Ojala

Lue lisää aiheesta