Akavan lausunto yrittäjän eläketurvan kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

Akava toteaa sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa olleensa mukana raportin valmistelussa ja kannattavansa työryhmän ehdotusta.

20.4.2020

Akava toteaa sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa olleensa mukana raportin valmistelussa ja kannattavansa työryhmän ehdotusta.

Yrittäjän eläketurvan kehittämistä selvittäneen työryhmän raportti

Akava kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa otsikon asiassa.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on selvittänyt yrittäjän työeläketurvan kehittämistarpeita. Työryhmän tehtävänä on ollut selvittää ratkaisuvaihtoehtoja alivakuuttamiseen ja työtulon määrittämiseen liittyvien ongelmien ja kehittämistarpeiden osalta sekä selvittää YEL-vakuuttamisen joustavoittamista pienimuotoista ja satunnaista yritystoimintaa harjoittaville.

Akava on ollut mukana raportin valmistelussa. Akava pitää työryhmän ehdotusta kannatettavana.

Akava ry

Sture Fjäder
puheenjohtaja

Pekka Piispanen
johtaja

Lausuntopyyntö 19.3.2019, STM003:00/2019, STM/94/2019
Lausunnon diaarinumero Dnro 032/62/2019
Lausunnon päiväys 24.4.2019
Laatija Katri Ojala

Lue lisää aiheesta