Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Palkansaajajärjestöt SAK, Akava ja STTK toteavat sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan yhteisessä lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, että niillä ei ole huomautettavaa esitykseen. Palkansaajakeskusjärjestöjen SAK, Akava, STTK yhteinen lausunto hankkeeseen STM024:00/2018, työeläkelaitosten omistajaohjauksen sääntely   Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamiseksi...

27.6.2018

Palkansaajajärjestöt SAK, Akava ja STTK toteavat sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan yhteisessä lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, että niillä ei ole huomautettavaa esitykseen.

Palkansaajakeskusjärjestöjen SAK, Akava, STTK yhteinen lausunto hankkeeseen STM024:00/2018, työeläkelaitosten omistajaohjauksen sääntely

 

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetuilla muutoksilla on tarkoitus uudistaa työeläkelaitosten omistajaohjauksen periaatteiden laatimista ja julkistamista koskevia säännöksiä. Lisäksi työeläkevakuutusyhtiöistä annettuun lakiin ehdotetaan eräitä lähipiiritoimia ja palkitsemista sekä niistä päättämistä koskevia tarkennuksia.

Esityksen tavoitteena on lisätä lakisääteisen työeläketurvan toimeenpanosta huolehtivien työeläkelaitosten toiminnan läpinäkyvyyttä ja avoimuutta sekä julkista luotettavuutta.

Palkansaajakeskusjärjestöt ovat olleet mukana esityksen valmistelussa.

Palkansaajakeskusjärjestöillä ei ole esitykseen huomautettavaa.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Akava ry

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Akavan diaarinumero 066/62/2018
Lausunnon päiväys 20.6.2018

Lue lisää aiheesta