Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto: muutoksia määräyksiin ja ohjeisiin 2/2017 Työeläkevakuutusyhtiöiden hallinto

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK pitävät lausunnossaan Finanssivalvonnalle oikeana ja tarkoituksenmukaisempana menettelynä sitä, että asiassa edettäisiin vireillä olevan lainvalmistelun kautta.

14.9.2022

Muutoksia määräyksiin ja ohjeisiin 2/2017 Työeläkevakuutusyhtiöiden hallinto

Yleiset kommentit

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK ry, Akava ry ja STTK ry lausuvat yhteisesti seuraavaa.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on aloitettu työeläkevakuutusyhtiöiden hallinnon kehittämistä koskeva valmistelu. Palkansaajakeskusjärjestöt pitävät oikeana ja tarkoituksenmukaisempana menettelynä sitä, että asiassa edettäisiin vireillä olevan lainvalmistelun kautta.

Ojala Katri
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 5.7.2022, FIVA/2022/713
Lausunnon diaarinumero Dnro 112/72/2022
Lausunnon päiväys 9.9.2022
Laatija Katri Ojala

Lue lisää aiheesta