Akavan Erityisalat: Kulttuurin, kirjastojen ja hallinnon asiantuntijat lakkoon Jyväskylässä, Rovaniemellä, Oulussa ja Turussa

Kunta-alan naisvaltaiset ammatit on aika nostaa palkkakuopasta, sanoo Akavan Erityisalat. Liitto tukee voimakkaasti neuvottelujärjestö JUKOn esitystä kuntasektorin kattavasta palkkaohjelmasta ja on mukana kunta-alan lakoissa 6.-7.4.

5.4.2022

Jyväskylän, Rovaniemen, Oulun ja Turun kaupunkien palveluksessa olevat Akavan Erityisalojen jäsenet osallistuvat JUKOn työnseisaukseen 6.-7.4. Jäsenemme työskentelevät mm. kirjasto-, museo-, kulttuuri-, liikunta- ja nuoriso- ja vanhuspalveluissa sekä hallinnossa. Lakot koskevat osin myös suuhygienistijäseniämme. Vastaavat lakot uhkaavat Kuopiota ja Tamperetta 12.-13.4.

Kaksipäiväisillä lakoilla vauhditetaan ratkaisua kunta-alan työriitaan. Lakot näkyvät paitsi opetuksessa ja sosiaalitoimessa, myös kirjastoissa, museoissa, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluissa sekä kuntien hallinto- ja tukipalveluissa.

– Tulevaan sopimukseen tarvitaan monivuotinen palkkaohjelma, jotta kunnat saavat pidettyä parhaat asiantuntijat tuottamaan ihmisten tarvitsemat kuntapalvelut, sanoo neuvottelupäällikkö Jaakko Korpisaari Akavan Erityisaloista.

– Palkkaohjelma on naisvaltaiselle, vuosikymmenet palkkakuopassa olleelle kuntajäsenistöllemme äärimmäisen tärkeä tavoite myös tasa-arvonäkökulmasta.

Kuntapalveluiden merkitys korostuu kriisitilanteessa

– Viime kerralla kunta-alalla neuvoteltiin pandemian, nyt sekä pandemian että sotauutisten varjossa. Tällaisessa tilanteessa kuntapalveluiden merkitys korostuu, sillä ne rakentavat arjen perusturvaa, hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja sivistystä. On aivan välttämätöntä, että tämän turvaverkon tekijät saavat työstään oikeudenmukaisen korvauksen ja jaksavat tehdä työnsä laadukkaasti, Korpisaari sanoo.

– Päättäjien tulee muistaa, että asiantuntevilla kirjasto-, kulttuuri-, museo-, liikunta- ja nuorisopalveluilla on valtava huono-osaisuutta ja syrjäytymistä torjuva ja yhteisöllisyyttä lisäävä vaikutus. Emme saa päästää näitä palveluja rapautumaan etenkään näinä aikoina, jolloin moni kokee äärimmäistä turvattomuutta.

– Kunnat tarvitsevat myös riittävästi resursoidut hallinto- ja tukipalvelut. Asiantunteva, lahjomaton, kansalaisia kuunteleva ja avoimesti viestivä hallinto on yhdenvertaisen ja sujuvan palvelutuotannon edellytys, Korpisaari muistuttaa.

Kuntapalkat eivät vastaa työn vaativuutta

Akavan Erityisalat edustaa useita alipalkattuja ammattiryhmiä kuntasektorilla.

Kuntien palkkalistoilla olevan korkeakoulutetun kirjastonhoitajan kokonaisansio on keskimäärin 2 757 euroa ja museoamanuenssin 2 832 euroa. AMK-tutkinnon suorittaneen nuoriso-ohjaajan 2 547 euroa kuukaudessa ja kulttuurituottajan 2 828 euroa kuukaudessa. Taidepedagogin kokonaisansio keskimäärin kuukaudessa on 2 225 euroa, konservaattorin 2 503 euroa, liikuntakoordinaattorin 2 797 euroa ja informaatikon 2 960 euroa.

– Nämä palkat eivät ole missään suhteessa työn vaativuuteen, edellytettyihin vastuisiin ja koulutukseen. Kunta-alan palkansaajien kokonaisansiot olivat keskimäärin 3 372 euroa kuukaudessa.*)

*)Viimeisimmät palkkatilastot vuodelta 2020: www.kt.fi/tilastot-ja-julkaisut/palkkatilastot

Akavan Erityisaloilla on noin 5 000 jäsentä kunta-alalla. Jäsenistöämme kunta- ja sote-alan tammikuussa alkaneissa työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluissa edustaa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry.

Jäsenemme ovat koko maassa myös JUKOn 10.4. asti julistaman kunta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä.

Lisätietoja:
Neuvottelupäällikkö Jaakko Korpisaari, Akavan Erityisalat, puh. 040 777 9422

Jäseniä koskevat haastattelupyynnöt: viestintäpäällikkö Anna Joutsenniemi, puh. 040 525 8582

Jäsenemme osallistuvat lakkopaikkakuntien tapahtumiin:

Järjestämme yhdessä neuvottelujärjestömme JUKOn ja muiden jukolaisten liittojen kanssa mielenilmaukset neljässä lakkokaupungissa:

Jyväskylä: 6.4. klo 12–14 päätapahtuma kaupungintaloa vastapäätä

Rovaniemi: 6.4. klo 12–14 päätapahtuma Lordin aukiolla

Oulu: 6.4. klo 12–14 mielenilmaus Rotuaarilla yhdessä JHL:n ja Jytyn kanssa

Turku: 7.4. klo 12–14 tapahtuma Tuomiokirkkotorilla yhdessä JHL:n ja Jytyn kanssa

Olemme mukana myös Palkkapäivä-tapahtumassa Senaatintorilla Helsingissä 5.4. klo 17-19.

Lue lisää aiheesta